Podmeni

Zdravstvena administracija

Vodja zdravstvene administracije:
Simona Povh,
zdravstveni administrator V (III)
Kontaktni telefon:
07 466 82 33
Elektronska pošta: 
simona.povh@sb-brezice.si

Zdravstvena administracija je organizacijska enota, organizirana v okviru zdravstvene dejavnosti – služba zdravstvene nege in oskrbe, in je podporna služba za bolnišničnim oddelkom, večini specialističnih ambulant in urgentnemu centru. 

Za potrebe specialističnih ambulant in urgentnega centra je v bolnišnici organizirana delna centralna administracija, katere delovni čas je organiziran dvoizmensko oz. glede na potrebe posameznih ambulant, delo na oddelkih je organizirano v eni izmeni. Centralna administracija deluje tudi ob sobotah in nedeljah, s tem, da je število kadra prilagojeno obsegu dela.

Poglavitne aktivnosti in naloge zdravstvene administracije so: 

  • registracija pacientov (sprejemni pult): prvi stik s pacienti, vpis in popis njihovih podatkov ter usmeritev pacientov po oddelkih, ambulantah in diagnostičnih enotah; 

  • pisanje ambulantnih anamnez in izvidov, pisanje izvidov diagnostičnih enot, pisanje hospitalnih anamnez in odpustnic, pisanje operacijskih zapisnikovzdrav po diktatu zdravnikov; 

  • obračunavanje ambulantnih pregledov; 

  • pripravo izračunov za hospitalne obravnave (SPP); 

  • zaključevanje obravnav; 

  • naročanje pacientov na specialistične ambulantne preglede; 

  • izdajanje računov pacientom, katerim so bile opravljene storitve brez napotnic in ki nimajo dodatnega zdravstvenega zavarovanja; 

  • skrb za medicinsko dokumentacijo: urejanje popisov in kartonov pacientov, vlaganje izvidov in ostale dokumentacije v popise, kartone, ter arhiviranje; 

  • skrb za naknadno prispele izvide in izvide oz. dokumentacijo iz drugih ustanov; 

  • druga administrativna dela po posameznih ambulantah in oddelkih.