NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Vizija, poslanstvo

Današnja vizija Splošne bolnišnice Brežice je postati sodobna bolnišnica, ki bo z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic, s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, s spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja na seminarjih in kongresih ter z uvajanjem kliničnih smernic, postopkov, standardov, kliničnih poti in vpeljevanjem sistemov za obvladovanje tveganj, prispevala k uresničevanju zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev, in sicer: 

  • pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo; 

  • prispevati k izboljšanju osveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi za lastno zdravje; 

  • omogočati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev; 

  • ohranjati uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje; 

  • nenehno izboljševati učinkovitost in kakovost svojega delovanja; 

  • zagotavljati pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice z ustrezno informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

Nazaj na vrh