NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Samo Zorko
Kontaktni telefon:
07 46 68 114
Elektronska pošta:
samo.zorko@sb-brezice.si

Naloge pooblaščene osebe:

  • Obveščanje ter svetovanje zaposlenim o njihovih obveznostih v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba) in drugimi določbami prava unije ali prava države članice o varstvu podatkov.

  • Spremljanje skladnosti z uredbo, drugimi določbami prava unije ali prava države članice o varstvu podatkov in politikami Splošne bolnišnice Brežice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave ter s tem povezanimi revizijami.

  • Svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje izvajanja ocen učinka.

  • Sodelovanje z informacijskim pooblaščencem.

  • Delovanje kot kontaktna točka Splošne bolnišnice Brežice pri vprašanjih v zvezi z obdelavo.Nazaj na vrh