NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Uveden elektronski dokumentarni sistem - prevzem digitalnega slikovnega materiala (CT, RTG)

OBVESTILO PACIENTOM

Obveščamo vas, da je Splošna bolnišnica Brežice, 1.7.2020, v okviru bolnišničnega informacijskega sistema uvedla elektronski medicinski sistem (eDMS) v specialističnih ambulantah in s tem tudi postopno uvajanje pošiljanja medicinske dokumentacije pacientom v elektronski obliki, preko aplikacije doZdravnika.si.

Od navedenega dne dalje, na sprejemnem pultu, paciente ki v bolnišnici opravljajo preiskave slikovne diagnostike (CT preiskave, RTG slikanja) poizkušamo v čim večjem številu registrirati v aplikacijo doZdravnika.si. Registracija je brezplačna.

V primeru, da je pacient registriran uporabnik aplikacije, izvid in slikovno gradivo prejme v elektronski obliki in si ga lahko sam natisnil doma.

V kolikor pacient ni registriran v navedeno aplikacijo, bo izvid, kot do sedaj prejel v fizični obliki, razen CD s slikovnim materialom.

Bolnišnica pacientom, ki so bili na slikovno diagnostiko napoteni s strani zdravnika SB Brežice in bodo tudi specialistično ambulantno preiskavo opravili v SB Brežice, ne bo več pošiljala CD-ja s slikovnim gradivom.

V kolikor bo pacient želel imeti CD, bo za izdelavo le-tega moral plačati znesek po veljavnem ceniku samoplačniških storitev, kar trenutno znaša 5,00€.

Več o aplikaciji doZdravnika.si, si lahko ogledate na spletnem naslovu: https://dozdravnika.si

Anica Hribar, direktorica

Številka: 03-19/20-3, datum: 14.7.2020

Vse objave
Nazaj na vrh