NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Urgentni center

Predstojnik urgentnega centra po pooblastilu:

Elektronska pošta: 
Strokovna vodja urgentnega oddelka po pooblastilu:
Kristina REMIH
, dipl. m. s. v urgentni dejavnosti
Elektronska pošta: kristina.remih@sb-brezice.si
   

Kontaktni telefon:
07 466 81 00

Urgentni center Brežice je oddelek Splošne bolnišnice Brežice, ki združuje primarno in sekundarno obravnavo nujnih stanj. Otvoritev prostorov je bila 7.11.2014. Od 18.1.2016, odkar v prostorih UC Brežice deluje tudi urgentna služba ZD Brežice s terensko ekipo, je organizacija dela v novem urgentnem centru urejena v skladu z Enotno metodologijo delovanja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. V UC Brežice so bolniki obravnavani v različnih organizacijskih enotah glede na stopnjo nujnosti njihove obravnave in vrste zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo.

Vsi nujni bolniki vstopijo v urgentni center skozi enotno vstopno točko. Hkrati z administrativnim vpisom se opravi triaža bolnikov, s katero jih razporedimo v 5 skupin stopnje ogroženosti v skladu z Manchesterskim triažnim sistemom, ki določa časovne okvire za začetek zdravstvene obravnave. Triažo opravijo posebej usposobljene triažne medicinske sestre. Takšna organizacija omogoča, da bolj ogroženim bolnikom nudimo medicinsko pomoč v najkrajšem možnem času.

Po opravljeni triaži so pacienti razporejeni po različnih enotah. Pacienti z modro ali zeleno oznako so obravnavani v ambulanti modro-zelenega sektorja (Enota za hitre preglede), v kateri jih obravnavajo zdravniki družinske medicine, pacienti z rumeno in oranžno oznako pa so glede na vrsto obolenja usmerjeni v bolezenski (Enota za Bolezni – IPP) ali poškodbeni trakt (Enota za poškodbe – KPP), kjer bolnike obravnavajo zdravniki kirurgi, internisti in urgetni zdravniki. Bolniki z rdečo oznako so prepeljani neposredno v reanimacijski prostor (prostor za oživljanje), saj takšna oznaka pomeni, da so neposredno življenjsko ogroženi. V prostoru za oživljanje življenjsko ogrožene bolnike sprejme reanimacijska ekipa.

V kirurškem in internističnem traktu bolnike z rumeno ali oranžno triažno znako obravnavajo bolnišnični zdravniki, ki lahko:

 • zdravstveno obravnavo zaključijo in pacienta odpustijo v domačo oskrbo;

 • po začetni zdravstveni obravnavi pacienta hospitalizirajo;

 • po začetni zdravstveni obravnavi pacienta obdržijo v opazovalni enoti urgentnega centra in odločitev o hospitalizaciji ali odpustu sprejmejo po določenem časovnem obdobju.


Urgentni center obravnava tudi otroke in mladostnike, ki administrativni sprejem in triažo prav tako opravijo na skupni vstopni točki v urgentni center, nato pa so usmerjeni glede na triažno kategorijo, bodisi k specialistu pediatru, bodisi v Enoto za hitre preglede.    


V UC Brežice mesečno oskrbimo približno 1800 bolnikov. Organizirani smo tako, da je nujna medicinska pomoč bolniku na voljo 24 ur dnevno, vse dni v letu. Prizadevamo si za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema obravnave bolnika z urgentnim stanjem, ki bi nudil kar največjo stopnjo strokovnosti, varnosti in učinkovitosti zdravljenja urgentnih bolnikov. Čakalnih dob ni, občasno pa lahko prihaja do zastojev pri večjem številu bolnikov in poškodovancev.


V okviru Urgentnega centra s sodelovanjem drugih bolnišničnih oddelkov delujejo: 

 • Administrativni sprejem, 

 • Enota za triažo, 

 • Enota za hitre preglede (modro-zeleni sektor), 

 • Enota za bolezni – IPP (rumeno-oranžni sektor), 

 • Enota za poškodbe - KPP (rumeno-oranžni sektor), 

 • Opazovalna enota, 

 • Prostor za oživljanje, 

 • Prostor za kirurške posege, 

 • Mavčarna, 

 • Dislocirani urgentni ambulanti: ginekološka urgentna ambulanta in pediatrična urgentna ambulanta.


V urgentnih ambulantah se obravnavajo samo nujna stanja, ne pa vsa poškodbena in bolezenska stanja, ki potrebujejo specialistično obravnavo. Pacient zato ne more pričakovati, da bo v urgentni ambulanti dobil vse potrebne specialistične storitve, če te niso nujne. Dostop do vseh potrebnih specialističnih storitev ureja Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/2010).

Pacienti, ki zahtevajo pregled v urgentnih ambulantah, vendar njihova stanja po medicinskih kriterijih niso nujna, bodo obravnavani kot samoplačniki.

Cenik samoplačniških storitev v UC

URGENTNI CENTER
TRIAŽAOrdinacijski čas
Dan v tednu
Ordinirajoči zdravnik - ordinacijski časODDO
Vsak dan
zdravnik iz mesečnega razporeda
0:00
0:00
ENOTA ZA POŠKODBE
Dan v tednu
Ordinirajoči zdravnik - ordinacijski časODDO
Vsak dan
zdravnik iz mesečnega razporeda
0:00
0:00
ENOTA ZA BOLEZNI
Dan v tednu
Ordinirajoči zdravnik - ordinacijski časODDO
Vsak dan
zdravnik iz mesečnega razporeda
0:00
0:00
OPAZOVALNICA
Dan v tednu
Ordinirajoči zdravnik - ordinacijski časODDO
Vsak dan
zdravstveni delavec po razporedu
0:00
0:00


Nazaj na vrh