NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Testiranje na COVID - obvestilo za uporabnike zdravstvenih storitev

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice izvaja hitro antigensko testiranje (HAGT) na SARS-Cov-2 izključno za zaposlene, za uporabnike zdravstvenih storitev SB Brežice, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja ob vstopu v bolnišnico, hospitalizirane bolnike ter vnaprej naročene samoplačnike in sicer ves čas obratovanja bolnišnice.

Anica Hribar, direktorica

Številka: 00-4/21-12

Datum: 30.11.2021

Vse objave
Nazaj na vrh