Podmeni

Svet zavoda

Svet zavoda ima 7 članov.  

Sestavljajo ga predstavniki: 

 • ustanovitelja (4 člani), 

 • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član), 

 • Občine Brežice (1 član), 

 • delavcev zavoda (1 član). 


SESTAVA SVETA ZAVODA: 

Predstavniki ustanovitelja 

 • Patricija Čular – predsednica 

 • Robert Kaše

 • Zdenka Žrlič Bahčič

 • Bojana Bah

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 • Aleksandra Ilić

Predstavnica Občine Brežice 

 • Milena Strašek 

Predstavnik delavcev zavoda 

 • Matic Županić