NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Svet zavoda

Predlog dnevnega reda z obrazložitvami.docxSvet zavoda ima 7 članov.  

Sestavljajo ga predstavniki: 

 • ustanovitelja (4 člani), 

 • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član), 

 • Občine Brežice (1 član), 

 • delavcev zavoda (1 član). 


SESTAVA SVETA ZAVODA: 

Predstavniki ustanovitelja 

 • Tomaž Slana - predsednik

 • Tomaž Alič

 • Vanda Labović

 • Mitja Meško

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 • Aleksandra Ilić

Predstavnica Občine Brežice 

 • Aleš Ilc

Predstavnik delavcev zavoda 

 • Matic Županić


SEJE SVETA ZAVODA:

Nazaj na vrh