Podmeni

Svet pacientov

Naslov in sedež:
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Kontaktni telefon:
07 46 68 229 (sekretariat, Rebeka Gašparin)
Predsednik
Ivan Kostrevc
, predsednik Društva invalidov občine Brežice

Člani:

Jože Babič, Območno društvo invalidov »Zgornje Posotelje«; Cirila Bajc, Koronarni klub Brežice; Silvester Gorenc, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje; Ivan Kostrevc, Društvo invalidov občine Brežice; Anica Mižigoj, Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku; Brigita Ninkovič, Društvo za fibromialgijo; Marjana Suša, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje; Jasna Uršič, Društvo invalidov Krško in Anton Vodišek, Društvo diabetikov Posavje.


Priloge


Predstavitev Sveta pacientov:

Svet pacientov Splošne bolnišnice Brežice je posvetovalno telo  direktorja Splošne bolnišnice Brežice, ki bo skrbel za sistematično in neprekinjeno povezanost bolnišnice s pacienti in civilno družbo. Ustanovljen je bil 19.5.2011 z odločbo o imenovanju devetih članov iz vrst predstavnikov društev bolnikov in invalidov v Posavju in Obsotelju, ki že več let sodelujejo z bolnišnico.

Naloge sveta pacientov:

  • skupaj z vodstvom SB Brežice obravnava pobude in predloge društev, zvez, združenj, zainteresiranih posameznikov in civilne družbe, ki jih le-ti podajo v zvezi s kakovostjo oskrbe in bivanja posameznikov v SB Brežice in

  • skupaj z vodstvom SB Brežice obravnava pobude in gradiva vodstva SB Brežice (npr. strateške dokumente, programske dokumente, idr.).