NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Strokovni posvet o virih za proučevanje zgodovine Splošne bolnišnice Brežice

Splošna bolnišnica Brežice v sodelovanju z Arhivom RS, Posavskim muzejem Brežice in Zgodovinskim arhivom Celje organizira

Strokovni posvet o virih za proučevanje zgodovine Bolnišnice Brežice

Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Stavba G, Sejna soba, 10. 01. 2023

Program posveta

09.00 Uvodni pozdravi

09:10 Daniela Jurčić Čargo: Skrb za zdravje v gradivu Gospostva Brežice

09:30 Hedvika Zdovc: Brežiško zdravstvo in Bolnica Brežice v 19. in 20. stol. v upravnih fondih Zgodovinskega arhiva Celje

10:10 Dejan Pacek: Brežiška bolnica v arhivskem gradivu sester usmiljenk

10:30 ODMOR

10:40 Jože Škofljanec: Brežiška bolnica v gradivu Ljubljanske oblasti in Dravske banovine

11:00 Bojana Aristovnik: Arhivski fond Splošna bolnišnica Brežice SI ZAC 1056

11:20 Anja Prša: Bolnica Brežice in njeni uslužbenci v sodnem gradivu Zgodovinskega arhiva Celje

11:40 Mihaela Kovačič in Stanka Glogovič: Brežiška bolnica in njeni delavci v gradivu Posavskega muzeja Brežice

12:00 ODMOR

12:30 Irene Rožman Pišek: Viri in metode etnološkega proučevanja zdravstvene dejavnosti

12:50 Marija Grabnar: Arhivsko gradivo bolnišnic in pričakovanja njegovih uporabnikov

13:10 Zaključna razprava

13:30 Sklepne besede

Posvet lahko spremljate tudi v okolju Zoom, za kar se morate prijaviti s sporočilom na e-poštni naslov: tajnistvo@sb-brezice.si najkasneje do petka 06. 01. do 13:00. V prijavi navedite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo na Zoom dogodek.

Anica Hribar, direktorica

Vse objave
Nazaj na vrh