Sprostitev obiskov za hospitalizirane paciente

Od 1. 6. 2020 dalje so obiski v Splošni bolnišnici Brežice za hospitalizirane paciente možni, vendar omejeni le na eno osebo na pacienta. Obiskovalci morajo obvezno imeti zaščitno masko.

Obiski so možni od 14.30 do 15.30 ure.

Vhod za obiskovalce je vhod v stavbo B (vhod v porodnišnico).

Anica Hribar, direktorica

Številka: 00-13/20-3, datum: 1. 6. 2020 

Vse objave