Podmeni

Služba za nabavo in čistilni servis s pralnico in šivalnico ter tehnično vzdrževalna enota

Vodja službe za nabavo, čistilni servis s pralnico in šivalnico ter tehnično vzdrževalne enote in poverjenica civilne zaščite:
Alenka Planinc,
dipl. upr. org.
Kontaktni telefon:
07 466 81 83
Elektronska pošta: 
alenka.planinc@sb-brezice.si

V NABAVNI SLUŽBI skrbimo za pripravo razpisne dokumentacije in izvajanje postopkov oddaje javnih naročil, organiziranje nabave in skladiščenja potrošnega, pisarniškega, čistilnega in drugega materiala ter aparatov. Načrtujemo in nadzorujemo varčno porabo sredstev.

V TEHNIČNO VZDRŽEVALNI ENOTI skrbimo za nemoteno izvajanje tehnično vzdrževalnih opravil v bolnišnici, za organizacijo gradbenih storitev in obnovitvenih del, popravilo aparatov in strojev, oskrbo z medicinskimi plini, razvrščanje in odvoz odpadkov ter druga opravila. Vzdrževalna služba tudi ureja okolico bolnišnice.

V ČISTILNEM SERVISU S PRALNICO IN ŠIVALNICO organiziramo čiščenje in dezinfekcijo vseh prostorov, razen operacijskih dvoran, ter vodimo različne evidence in opravljamo redne kontrole. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem skrbimo za čisto bolnišnično perilo in uniforme ter ustrezno razvrščanje in transport do oddelkov. Iščemo vzorce in pripravljamo načrt nabave perilnega materiala. Čistilne mope in ostale pripomočke za čiščenje peremo sami. V šivalnici izvajamo manjša popravila perila. V enoti imamo tudi pralno komoro za pranje in razkuževanje bolniških postelj in žimnic.