NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Ime sindikata: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Naslov in sedež:
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.
Predsednica sindikata v SB Brežice: Ana Marija Ogorevc
Kontaktna oseba:
Ana Marija Ogorevc
Kontaktni telefon:
07 466 81 00
Elektronska pošta: 
ana.ogorevc@sb-brezice.si

PREDSTAVITEV SINDIKATA:

Sindikat zdravstva in socialnega varstva si prizadeva ohraniti oziroma izboljšati socialni položaj zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Borimo se za odpravo anomalij v plačnem sistemu, izboljšati želimo delovne razmere, fizično in psihično zdravje zaposlenih. Glavna naloga sindikata je, da stoji ob strani vsakemu članu, da mu prisluhne in pomaga po najboljših močeh. Trudimo se izboljšati obveščenost in poučenost zaposlenih o pravicah in dolžnostih.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ima vedno dogovorjene popuste za člane ob nakupu blaga ali storitev pri različnih ponudnikih, podrobnejše informacije so na spletni povezavi: http://www.sindikat-zsvs.si/letovanja-in-rekreacija/popusti/ 

Ponudba letovanja in izletov pa je podrobneje opisana v glasilu Obtok, počitniška izdaja.   

Sindikat članom omogoča tudi: 

  • pomoč pri reševanju težav na delovnem mestu,

  • uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, 

  • reševanje gmotnega položaja zaposlenih po kolektivni pogodbi,

  • sodelovanje pri organih sindikata,

  • ugoden najem kratkoročnega kredita pri Delavski hranilnici in dodatno varčevanje, 

  • glasilo Obtok, v katerem so koristne informacije o delovanju sindikata. 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije vsako leto v začetku poletja organizira srečanje vseh članov SZSV Slovenije.

Nazaj na vrh