NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Sindikat sevalcev Slovenije

Ime sindikata: SSS –SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE, enota bolnišnica Brežic
Naslov in sedež:
Černelčeva ulica 17, 8250 Brežice
Sindikalni zaupnik:
mag. Franc Simonišek, univ.dipl.org.,dipl.ing.radiologije
Elektronski naslov: 
sss.brezice@gmail.com

Predstavitev sindikata

Sindikat Sevalcev Slovenije (SSS) deluje kot stanovska (cehovska) organizacija, ki ima predvsem nalogo ščititi sindikalne, poklicne in delovno-pravne interese zaposlenih na področju radiologije.

Zaposleni na področju radiologije imamo zaradi zdravju škodljivih vplivov okolja v našem poklicu marsikatero posebnost. Te posebnosti določajo kar trije obligacijski zakoni.Na področju radiologije so delovišča znotraj kontroliranih območij, kot je delo z RTG aparati (x-žarki), obsevalnimi napravami, gama kamerami, merilci α,β,γ sevanja in povsod tam, kjer poteka delo pri in z viri ionizirajočih sevanj. Delo opravljamo tudi na aparaturah, kjer sevanje ni ionizirajoče (magnetnoresonančni tomograf, UZ,..), imajo pa zato visoke energijske vrednosti specifičnih elektromagnetnih valovanj teh omenjenih naprav, prav tako škodljive vplive na organizem.

Zaradi vseh naštetih, kot tudi neimenovanih posebnosti v poklicu, smo aktivno zaposleni za zagotavljanje pravic iz delovno pravnih razmerij ustanovili Poklicni Sindikat sevalcev Slovenije. Sindikat deluje pod okriljem sindikalne centrale KSS PERGAM in sicer v Zvezi sindikatov javnega sektorja KSS PERGAM. V družbi ostalih Sindikatov v zdravstvu Slovenije sodelujemo v vseh sindikalnih aktivnostih. S konsenzom in ne preglasovanjem, poskušamo reševati tako poklicne, profesionalne, kot tudi sindikalne probleme na ravni države in zavodov. O posebnostih poklica, pravicah in obveznostih zaposlenih na tem področju lahko argumentirano in strokovno sodelujemo in odločamo le profesionalci, kajti težko se primerjamo z drugimi poklici. Sindikat Sevalcev Slovenije nima profesionalno zaposlenih kadrov, zato informacijsko in operativno logistiko ureja 5-članski izvršilni odbor ob kontroli tri članskega nadzornega odbora.


Uporabne povezave

http://www.radioloski-inzenirji.si/sss/ 

http://www.sindikat-pergam.si/

Nazaj na vrh