NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Ime sindikata: Sindikat delavcev zdravstvene nege Slovenije SE JZZ SB Brežice
Naslov in sedež:
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Razpored uradnih ur
za tekoči mesec bo izobešen na oglasni deski v kleti.
Predsednik sindikata v SB Brežice: Renata Starčević
Kontaktna oseba: Renata Starčević, Sonja Žmavc (tajnica)
Kontaktni telefon:
031 828 033, 051 226 795
Elektronski naslov: 
sdzn@sb-brezice.si

Predstavitev sindikata

Sindikat delavcev v zdravstveni negi - kratica SDZN je v naši bolnišnici ustanovljen leta 1994. 

Danes šteje 83 članov. Zadnje volitve organov sindikata so bile izvedene aprila 2008.


Cilji:ustvariti čim boljši družbenoekonomski status zaposlenih v zdravstveni negi, povrniti zaposlenim občutek varnosti in jim dati vedeti, da je sindikat organizacija, ki se bori za njihove pravice, ohranjati dobre odnose in komunikacijo z vodstvom ustanove.

Naloge:uresničevati cilje programa sindikata in zastopati interese članov, ohranjati delovna mesta, sodelovati pri oblikovanju in spreminjanju obstoječih zakonov, aktov, odločb, nadzorovati izvajanje določil le-teh s področja delovnih razmerij, nudenje pravne pomoči članom sindikata, razvijati vzajemnost in solidarnost članov, doseči višjo stopnjo osebnostnega dostojanstva in profesionalne kvalitete članov sindikata. Izvajali bomo tudi naslednje že tradicionalne dejavnosti: eno in dvodnevne strokovne ekskurzije, sofinanciranje športnih aktivnosti, raznih sindikalnih srečanj, solidarnostne pomoči in na koncu novoletno srečanje članov sindikata.

Pogodba


Uporabne povezave

Nazaj na vrh