NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Projekt ŠIPK

Datum: 19. 5. 2020

V Splošni bolnišnici Brežice v svoji viziji med drugim zagovarjamo, da želimo prispevati k izboljšanju osveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi za lastno zdravje. Ker želimo delovati družbeno odgovorno, smo k sodelovanju povabili Univerzo v Novem mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko (UNM FEI), da bi ob pomoči študentov ozavestili ljudi o tem, da so zdravila nevaren odpadek, ki ga je treba varno odložiti, če se le da, pa tudi preprečiti, ter ugotoviti, koliko in kje ljudje odlagajo pretekla zdravila, koliko je teh zdravil in potem na podlagi izsledkov oblikovati informativne vsebine.

V Sloveniji se povečuje število starejših, zaradi česar se soočamo z razvojem za starost značilnih bolezni – kroničnih, nenalezljivih bolezni. S tem število predpisanih zdravil raste (več kot 21% porast od leta 2004), enako velja tudi za količino prodanih OTC zdravil. Raziskave pa kažejo, da so starejši in bolni družbena skupina, ki je manj zdravstveno pismena kot srednja in mlajša generacija in zato toliko bolj potrebna ozaveščanja.

Ljudi je tako treba ozavestiti tudi o varni odstranitvi neuporabljenih zdravil, saj raziskave kažejo, da veliko bolnikov, še posebej, če se jim stanje izboljša, zdravil ne uživa na predpisan način, zdravila jim ostajajo in jih zato, ker pri vsakem obisku zdravnikov dobijo nova, prej ali slej zavržejo. Tako naj bi v Sloveniji letno zavrgli 65 – 72 ton zdravil. To so zdravila, odložena na pravilen način, medtem ko informacij, koliko zdravil je odvrženih med komunalne odpadke ali v straniščno školjko, nimamo. To pa je velik okoljski problem (neustrezno odloženo), saj zdravila sodijo med nevarne odpadke. Ne smemo pa zanemariti javnih izdatkov za zavržena zdravila in tako priložnosti za varčevanje. Ob tem vemo, da farmacevtska podjetja, ki zasledujejo profitni motiv, ne želijo podpirati tovrstnih aktivnosti, neprofitne organizacije (lekarne, zdravstveni domovi, bolnišnice) za to nimajo zadostnih sredstev, da bi kljub zavedanju problema, ozaveščale. Splošna bolnišnica Brežice glede na zavedanje problema odpadnih zdravil želi ugotoviti, koliko in kje ljudje odlagajo pretekla zdravila, koliko je teh zdravil in potem na podlagi izsledkov oblikovati informativne vsebine.

Projekt ŠIPK z naslovom Odpadna zdravila – ekološki in ekonomski problem, izvaja skupina študentov različnih slovenskih fakultet v okviru projektnega dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pedagoška mentorica projekta ŠIPK: doc. dr. Malči Grivec (UNM FEI)

Strokovna sodelavka projekta ŠIPK: Meta Bogovič, mag. farm., spec. (SB Brežice)

Študenti in člani projekta ŠIPK: Jan Bogovič, Urška Grm, Vita Kričej, Maja Krljič, Luka Oblak, Nika Planinc, Tjaša Povše in Patricija Tomše

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unijaiz Evropskega socialnega sklada.

Odpadna zdravila - 1. prispevek

Poraba zdravil - 2. prispevek

Odpadna zdravila - ekološki in ekonomski problem - 3. prispevek

Ozaveščanje ljudi o odpadnih zdravilih

Odlaganje zdravil

Sprejem odpadnih zdravil v lekarni

ZLOŽENKA ŠIPKNazaj na vrh