NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Prispevek SB Brežice k ohranjanju okolja

SB Brežice prispeva k ohranjanju narave, zmanjšanju odpadkov in stroškov

Zaposleni v Splošni bolnišnici Brežice se zavedamo, da je bolnišnica del družbenega in naravnega okolja, zato si prizadevamo za družbeno odgovorno ravnanje na področju zmanjšanja obremenjevanja okolja (manj odpadkov, manjša poraba naravnih virov in s tem zmanjšanje izpustov odpadnih snovi v okolje) ob hkratnem zmanjšanju stroškov.

Prispevek SB Brežice - manj stroškov - manj odpadkov


Vse objave
Nazaj na vrh