NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

PRIDOBITEV MEDNARODNEGA AKREDITACIJSKEGA STANDARDA AACI

V splošni bolnišnici Brežice je med 23. in 24. januarjem 2017 potekala mednarodna akreditacijska presoja in certificiranje s strani presojevalcev po standardu AACI (American Accreditation Commission International), za pridobitev bolnišničnega standarda. Skupina presojevalcev je uvodoma pohvalila procese in ugotovljeno kakovost dela v bolnišnici, vendarle pa je bolnišnici izdala nekaj priporočil, ki jih je bilo potrebno v postopku certifikacije uvesti v bolnišnični sistem kakovosti zdravstvene obravnave pacientov.

Splošna bolnišnica Brežice je tako v mesecu maju 2017 pridobila mednarodni akreditacijski standard AACI, ki se osredotoča na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Nanj smo zaposleni še kako ponosni, saj se nenehno trudimo, da v delo vnašamo izboljšave in sledimo kakovosti. S pridobitvijo mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI bo varnost naših pacientov, zaposlenih in obiskovalcev še na višjem nivoju, za kar si vsak dan prizadevamo vsi zaposleni v bolnišnici.

 AACI akreditacija velja tri leta. Za vzdrževanje le-te pa je bolnišnica podvržena letnim presojam za oceno trajnega izpolnjevanja pogojev za AACI akreditacijo.

Vse objave
Nazaj na vrh