NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Preureditev parkirišč na severni stran kompleksa SB Brežice

V sklopu investicijskih vlaganj v prostor in opremo bolnišnice je Splošna bolnišnica Brežice konec preteklega leta podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del za preureditev makadamskih parkirišč na severni strani kompleksa bolnišnice.

Uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, da se bodo dela pričela 15. 2. 2022.

Ker v času gradnje uporaba teh parkirišč ne bo možna, smo se z Občino Brežice dogovorili za začasno ureditev parkirišč na lokaciji med tenis igrišči in Knjižnico Brežice, ki bodo namenjena uslužbencem SB Brežice. Seveda pa lahko (enako kot zaposleni) ta parkirišča v času gradnje uporabljate tudi vsi uporabniki zdravstvenih storitev Dovoz na parkirišče bo organiziran mimo tenis igrišč (skica v prilogi). Oddaljenost od bolnišnice je vsega 100 m.

Preostala parkirišča na severni strani bolnišničnega kompleksa bodo namenjena bolnikom, ki prihajajo v bolnišnico po zdravstveno oskrbo.

Anica Hribar, direktorica

Priloga: skica

Vse objave
Nazaj na vrh