NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Pravno obvestilo

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://www.sb-brezice.si/ (v nadaljevanju: Spletna stran). 

Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (npr.: reproduciranje, kopiranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana. 

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je Splošna bolnišnica Brežice. 

Splošna bolnišnica Brežice lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Na spletni strani so objavljene fotografije samo tistih zaposlenih ali pacientov, ki so za objavo dali svoje osebno soglasje.Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv http://www.sb-brezice.si/ ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa http://www.sb-brezice.si/ za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. 

Splošna bolnišnica Brežice ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Splošne bolnišnice Brežice za vse primere izključena. 

Splošna bolnišnica Brežice je zavezana k delovanju k skrbnosti zbiranja informacij in se bo trudila, da bo Spletna stan nemoteno delovala, in da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni. Splošna bolnišnica Brežice, niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani, ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. 

Splošna bolnišnica Brežice ne odgovarja za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Kakršnekoli podatke, ki jih Splošna bolnišnica Brežice pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Splošne bolnišnice Brežice in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo).

Spletne strani Splošne bolnišnice Brežice vsebujejo nekatere povezave do drugih spletnih strani, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Brežicah. 

Nekatere informacije na spletnih straneh Splošne bolnišnice Brežice so informacije javnega značaja. 

Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. 

 Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel zgoraj navedene pogoje in da se z njimi strinja. 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

Nazaj na vrh