NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Pravice pacientov

Vsakdo ima pod enakim pogoji in v skladu z zakonom pravico:

  • do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda,

  • do posvetovanja z ustreznimi specialisti oz. do konziliarnega pregleda,

  • izvedeti za diagnozo svoje bolezni, za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja in zdravstvene nege,

  • dati soglasje za kakršenkoli medicinski poseg in da je predhodno na razumljiv način obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in uèinkih,

  • odkloniti predlagane medicinske posege,

  • do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje,

  • do zaupnosti vseh podatkov in do zasebnosti ter spoštovanja človekovega dostojanstva.

Če menite, da so bile vaše pravice kršene, se lahko pisno ali ustno pritožite pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Javnem zdravstvenem zavodu, Splošni bolnišnici Brežice.

Nazaj na vrh