NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Porodništvo

Porodništvo

Dejavnost zajema porodno sobo s tremi porodnimi posteljami in pripadajočo opremo, eno triposteljno sobo za patološko nosečnost, dve triposteljni sobi za otročnice in eno triposteljno sobo za otročnice po carskem rezu. Otročnice po porodu, ki je potekal brez zapletov, ostanejo v porodnišnici 3 dni, tiste, ki so rodile s carskim rezom, pa 4 - 5 dni. Zadnja leta imamo trend višanja števila rojstev, v letu 2015 je v SB Brežice rojeno 536 otrok. Leta 2011 smo pridobili tudi certifikat NPP - Novorojenčkom prijazna porodnišnica. 

Novorojencem prijazne porodnišnice natančno sledimo 10 korakom k uspešnem dojenju:

 • 1. Imamo pisna navodila o dojenju, s katerimi so seznanjeni vsi zdravstveni strokovnjaki; 

 • 2. Izobražujemo zdravstvene strokovnjake o postopkih, kako ta navodila uresničiti; 

 • 3. Poučujemo vse nosečnice o prednostih in postopkih dojenja; 

 • 4. Pomagamo materam začeti z dojenjem v prve pol ure po porodu; 

 • 5. Pokažemo materam, kako dojiti in kako ohraniti mleko, če so ločene od otroka; 

 • 6. Dajemo otroku tekočino ali mlečne pripravke le, če za to obstajajo zdravstveni razlogi; 

 • 7. Vpeljali smo sobivanje, ki omogoča sožitje matere in otroka štiriindvajset ur na dan; 

 • 8. Spodbujamo matere, da otroka podojijo vedno, kadar to potrebuje; 

 • 9. Ne dajemo dud (cucljev) dojenim otrokom; 

 • 10. Podpiramo ustanavljanje skupin za podporo dojenju in nanje usmerjali matere po odpustu iz bolnišnice.

Maja 2016 smo prejeli pobudo za odlično obporodno skrb: strokovno, varno in učinkovito skrb za žensko in otroka, ki vključuje fizične in čustvene individualne potrebe mame, otroka in očeta, pri tem pa združuje babiški in zdravniški pristop. S tem namenom se kontinuirano izobražujemo in sledimo najnovejšim smernicam obporodne in poporodne oskrbe matere in novorojenca. 

Novorojencu ob rojstvu nudimo:

 • telesno bližino mame, očeta; 

 • skrbimo za umirjeno in časovno neomejeno telesno in čustveno povezanost matere, otroka in očeta že v porodni sobi; 

 • otrok je v varnem in toplem zavetju, omogočimo mu prvi podoj in stik z materinim telesom takoj po porodu; 

 • ob potrebnih zdravstvenih postopkih in posegih omogočimo prisotnost matere in/ali očeta; 

 • dostopnost pediatrične oskrbe 24 ur.

Mamici in družini ob rojstvu otroka nudimo: 

 • spoštljiv odnos, zagotavljanje osebnega dostojanstva, kakovosten odnos zdravstvenih strokovnjakov, ki upoštevajo posebnosti posameznice in njene potrebe; 

 • zagotavljamo fiziološki porod nosečnicam z majhnim tveganjem, v primeru potrebe tudi ustrezno zdravniško pomoč; 

 • zagotavljamo izvedbo strokovne prakse, ki temelji na sodobnih zdravstvenih izsledkih o prednostih in tveganjih posegov, postopkov in zdravil; 

 • uporabljamo različne metode za lajšanje porodnih bolečin; 

 • spodbujamo porodnice k spremembi položaja in gibanje. Na željo porodnice nudimo porodno žogo, različne masaže (TENS), glasbo in aroma terapijo; 

 • nudimo vse potrebne informacije o postopkih, posegih in možnih izbirah le-teh tako ob, kot tudi po porodu. Prav tako omogočamo možnost zavrnitve vseh postopkov ali posegov, razen v primeru povečanega tveganja za porodnico in/ali otroka;

 • šolo za starše, ki jo organiziramo v našem zavodu, nudi pa vse potrebne informacije za pripravo na porod in poporodno obdobje; 

 • zagotavljamo pomoč pri vzpostavi dojenja ter neomejen čas podoja, naša pomoč je dosegljiva 24 ur na dan, tudi po odpustu iz porodnišnice; 

 • zagotavljamo čim večjo zasebnost, udobje, mir, možnost za tesni stik; 

 • izvajamo zdravstveno nego in oskrbo na oddelku, ob tem pa upoštevamo zgoraj navedena načela; 

 • nudimo individualen partnerski odnos babice in zdravnika do porodnice, saj večina porodnic predhodno pozna zaposleno osebje. S tem se poveča zaupanje porodnice v zdravstveno osebje.

V porodnišnici Brežice sledimo smernicam odlične obporodne skrbi. Prizadevamo si za čim boljše pogoje bivanja, mamicam, otrokom in njihovim družinam pa nudimo kar se da prijetno porodno izkušnjo.

Individulni pogovor z babico v SB Brežice

Zloženka: Patronažna medicinska sestra pri nosečnici 

Šola za starše:

 • Od leta 2011 deluje šola za starše. 

 • Deluje na podlagi sodelovanja babic, otroških sester – IBCLC svetovalk za dojenje, zdravnika ginekologa, pediatra, fizioterapevtke, psihologinje, anesteziologa in zobozdravnice.

 • Program priprave na porod in starševstvo se odvija v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice in Splošno bolnišnico Brežice.

VABILO - PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

Tečaj Priprava na porod in starševstvo (materinska šola) poteka na Centru za krepitev zdravja Brežice, Cesta bratov Milavcev 18 ali preko aplikacije ZOOM. Za udeležbo na tečaju je obvezna prijava. Prosimo vas,da se prijavite na e- naslov: ckz@zd-brezice.si ali pokličete na telefonsko številko: 07 4991 445 (Helena Hostar, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji).

Center za krepitev zdravja Brežice


Dejavnost preskrbe s tkivi in celicami (odvzem popkovnične krvi in popkovine)


Nazaj na vrh