Podmeni

Plansko – analitska služba

Vodja: Marija Krušlin, dipl. ekon.
Elektronka pošta: 
marija.kruslin@sb-brezice.si
Kontaktni telefon:
07 466 81 13
Kontaktni telefon: 07 466 81 09, 07 466 82 29

Plansko analitska služba je organizirana kot samostojna enota v okviru uprave. Neposredno povezuje poslovni in strokovni del bolnišnice – združuje delovanje bolnišnice v celovit poslovni sistem s pomočjo podporne administracije in bolnišničnega informacijskega sistema evidentiranja medicinskih in obračunskih podatkov. Na podlagi podatkov integriranega informacijskega sistema, zbranih in preverjenih računovodskih in strokovnih podatkov, se pripravljajo poročila notranjim in zunanjim uporabnikom ter oblikujejo informacije poslovodstvu za: 

  • načrtovanje (kratkoročno in strateško), 

  • organiziranje (strokovno in poslovno), 

  • vodenje in- nadziranje. 

Poseben poudarek je na skrbi za delovanje in opravljanje vseh dejavnosti v skladu z Zakonom, Predpisi in Podzakonskimi akti, Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, dosledno spoštovanje in izvajanje pogodbeno dogovorjenih elementov z ZZZS. V korist tega izvajamo redna izobraževanja zdravstvenih in nezdravstvenih sodelavcev. Postavljene so kritične kontrolne točke, ki jih z notranjim nadzorom nenehno izpopolnjujemo in strmimo k odličnim storitvam. V okviru službe je uvedeno spremljanje in izboljšanje kakovosti in se nanaša tako na poslovno, kot na zdravstveno področje. 

Glavna naloga službe je preskrba finančnih sredstev s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto Splošna bolnišnica Brežice sklene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaposleni v plansko analitski službi tako skrbimo za obračun, fakturiranje in spremljanje izpolnjevanja dogovorjenega programa, statistiko zdravstvenih storitev, bolnišnični informacijski sistem, čakalne dobe in spremljanje kakovosti. Za zaposlene v plansko analitski službi se zahteva visoka interdisciplinarna usposobljenost, znanje, samostojnost, inovativnost, odgovornost, strpnost in timsko delo.