NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Osnovni podatki

Naziv: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice

Naslov: Černelčeva cesta 15

Pošta: 8250 Brežice

Telefon: 07 46 68 100

Fax: 07 46 68 110

E-pošta: info@sb-brezice.si

Davčna številka: SI58152784

Matična številka: 5105323

Številka podračuna pri UJP: 01100-6030276730

Nazaj na vrh