NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

Predstojnik oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo:

Elektronska pošta: 
Strokovna vodja oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo in odgovorna medicinska sestra negovalnega odseka:
Andreja ŽIŽEK,
dipl. m. s.
Kontaktni telefon: 07 466 81 60, 07 466 81 64
Elektronska pošta: 
nbo@sb-brezice.si
Fax:
07 466 81 10

Predstavitev oddelka

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO) se deli na tri enote:

Oddelek za zdravstveno nego

Oddelek za zdravstveno nego je oblika zdravstvene dejavnosti za interne uporabnike bolnišnice. Predvsem starostnikom zagotavlja neakutno bolnišnično oskrbo (v nadaljnjem besedilu: NBO). Opravlja dejavnost zdravstvene nege in rehabilitacije bolnikov, pri katerih je akutno zdravljenje bolezni ali poškodbe, zaradi katere so bili sprejeti v bolnišnico, končano, vendar zaradi splošnega zdravstvenega stanja potrebujejo zdravstveno nego, ki je še ni mogoče zagotoviti v domači oskrbi ali v socialnem zavodu. Namestitev na oddelek zdravstvene nege je medicinsko indicirana in traja od 7 do praviloma 30 dni. V tem času naj bi bili urejeni pogoji za zagotovitev potrebnega obsega zdravstvenih in socialnih storitev po odpustu v bivalnem okolju – v kolikor ni dosežena bolnikova popolna samostojnost pri samooskrbi.

Sprejemni kriteriji:

Po zaključeni akutni obravnavi na enem izmed oddelkov bolnišnice bolnik

  • še potrebuje zdravstveno nego in rehabilitacijo; 

  • in/ali njegovi bližnji potrebujejo zdravstveno vzgojo in svetovanje; 

  • čaka na trajno rešitev socialno-negovalnega problema, ki je nastal kot posledica trajnega poslabšanja zdravstvenega stanja po preboleli akutni bolezni. 

Zdravstveno stanje bolnika mora biti ob premestitvi stabilno, da je obvladljivo za zdravniško konzultacijo 2 do 3 x tedensko.

  • Postopek za končni odpust mora biti sprožen že v akutni obravnavi (izjava bolnika oz. svojcev/skrbnikov; poročilo socialne službe). 

  • Bolnika napoti na oddelek za zdravstveno nego njegov lečeči zdravnik, ki poda vlogo za sprejem na obrazcu »Predlog za namestitev v Neakutno bolnišnično obravnavo Splošne bolnišnice Brežice«. 

  • Za namestitev se lečeči zdravnik dogovori z vodjo oddelka, saj je potrebno pred premestitvijo preveriti splošno stanje bolnika, ustreznost napotitve na oddelek, razpoložljive prostorske kapacitete, morebitno potrebo po izolaciji in drugih ukrepih za zaščito bolnikovega zdravja. 

  • Vsak sprejem je načrtovan; bolnika se sprejme ob delavnikih med 9. in 13. uro – s popolno dokumentacijo (odpustnico z uvedeno ustrezno terapijo in dodatnimi navodili; napotnica za potrebe rehabilitacije; negovalna dokumentacija; RTG slike, izvidi brisov nadzornih kužnin) in kartico ZZZS.


Predlog za namestitev na oddelek

Predno se lotite izpolnjevanja predloga za namestitev bolnika na oddelek, prosimo, da si preberete sprejemne kriterije neakutne bolnišnične obravnave. V rubrike se vpisujejo podatki, ki so zahtevani. Nepopolno izpolnjenega obrazca ne bomo obravnavali. 

Vsak predlog za sprejem se obravnava na konziliju multidisciplinarnega tima. Pri sprejemu strogo upoštevamo vrstni red prejetih vlog. Po končani konziliarni obravnavi pričakujte, da vas kontaktiramo. 

V kolikor bo sprejem odobren in dogovorjen, pričakujemo:

  • da bo bolnik premeščen na oddelek NBO med 9. in 13. uro, 

  • vso potrebno odpustno dokumentacijo, vključno s svežimi laboratorijskimi izvidi, izvidi MRSA, ESBL in premestitvenim listom ZN s stanjem bolnika na dan premestitve. 

Predlog pošljite na naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

Predlog za namestitev pacienta na negovalni oddelek


Nazaj na vrh