NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Logotip SB Brežice


Datum: 28.3.2023 

Zadeva: OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA IN IZJAVA O DOSTOPNOSTI ZA SPLETNO STRAN SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Splošne bolnišnice Brežice, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.sb-brezice.si/. Splošna bolnišnica Brežice se zavezuje omogočati spletno stran https://www.sb-brezice.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. 


Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.
 

Splošna bolnišnica Brežice ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Splošna bolnišnica Brežice pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom odostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti. 

Nedostopne vsebine: 

− Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi bodo imeli vpisan alternativni opis. 

− Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6.člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. 

− Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. Prav tako iz enakega razloga niso optimalni skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa. 

− Nekateri dokumenti s področja organizacije dela zavoda in poročanja še niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. 

− Spletna stran v celoti ni prilagojena za ranljive skupine (podrobneje izhajajoče iz ocene dostopnosti). Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletne strani so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk). 

− Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedi. 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na elektronski naslov info@sbbrezice.si ali telefonsko številko: 07 46 68 106 Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte: 

- obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona, 

- zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3.člena tega zakona ter, 

- za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki. 

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 


Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti ali navadni pošti na naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Tajništvo

Černelčeva cesta 15

8250 Brežice

- e-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si

- tel 07 46 68 106

Inšpekcijski postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:


MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Inšpektorat RS za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

- Inšpektorat za informacijsko družbo | GOV.SI

- e-naslov: gp.irsid@gov.si

- tel: 01 555 58 48

Nazaj na vrh