NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Obiski v SB Brežice od junija 2023

Od ponedeljka, 5. 6. 2023 naprej, so v Splošni bolnišnici Brežice odpravljene vse omejitve glede obiskov. Obiski so možni po urniku, ki je veljal pred epidemijo. Tudi informacije svojcem se dajejo po urniku, ki je veljal pred epidemijo.

OBISKI

DELOVNIK

PRAZNIKI IN NEDELJE

INFORMACIJE SVOJCEM *

interni oddelek

14.30 – 16.00

14.00 – 16.00

14.30 – 15.00

kirurški oddelek

16.00 – 17.00

14.00 – 17.00

16.45 – 17.00

otroški oddelek

11.00 – 17.00

11.00 – 17.00

11.00 – 13.00

ginekološko-porodni odd.

16.00 – 17.00

14.00 – 17.00

17.00 – 18.00

odd za anestezijo, reanim. in intenzivno zdravljenje

Po dogovoru z zdravnikom

Po dogovoru z zdravnikom

13.00 – 14.30

*Informacije dajo praviloma dežurni zdravniki (možno tudi lečeči zdravnik ali zdravnik, ki je za to določen s strani predstojnika oddelka)

Telefonske Informacije o pacientih zdravniki dajejo svojcem izključno po predhodnem dogovoru med zdravnikom in svojcem.

Med vikendi in prazniki informacij o zdravstvenem stanju pacientov ne dajemo.

Priporočila, ki veljajo še naprej:

  • Največ dva zdrava obiskovalca na enega pacienta (brez kakršnihkoli simptomov bolezni),

  • Razkuževanje rok,

  • Ustrezna varnostna razdalja med pacientom in obiskovalci,

  • Uporaba zaščitnih mask v primeru tesnejšega stika

  • Brez vnašanja hrane in pijače

Z izdajo tega navodila prenehajo veljati vsa do sedaj izdana navodila.

Mojca Savnik Iskra, dr. med.                                 Anica Hribar,

Strokovna direktorica                                              direktorica

Vse objave
Nazaj na vrh