NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Predstavitev


Splošna bolnišnica Brežice je osrednja zdravstvena institucija v Posavski statistični regiji, ki skrbi za zdravstveno oskrbo prebivalstva naslednjih občin: Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče. Na dan 1.7.2021 je bilo v tej regiji evidentiranih 75.732 prebivalcev (Vir: Statistični urad Republike Slovenije: https://www.stat.si/obcine/sl).

Konec leta 2022 je bilo 330 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, 62 pa za določen čas, in sicer:

 • 1 zaposlena direktorica, za čas trajanja mandata;

 • 14 zdravnikov specializantov za čas trajanja specializacije;

 • 3 zdravniki specialisti, zaposleni po pogodbi o dopolnilnem delu;

 • 2 zdravnika brez specializacije/zdravnika po opravljenem sekundariatu;

 • 2 pripravnika zdravnika;

 • 1 pripravnik radiološki inženir;

 • 1 pripravnik fizioterapevt;

 • 2 pripravnika analitika v laboratorijski medicini;

 • 3 pripravniki srednje medicinske sestre;

 • 6 udeležencev javnih del;

 • 27 javnih uslužbencev za zaposlitev za določen čas oz. nadomeščanje bolniških, porodniških in ostalih odsotnosti.

Splošna bolnišnica Brežice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Le - ta obsega specialistično bolnišnično dejavnost napodročju interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

V okviru internega oddelka delujejo naslednje specialistične ambulante: splošna internistična ambulanta, internistična prvapomoč, kardiorespiratorna diagnostika, endoskopska diagnostika, angiološka ambulanta, diabetološka ambulanta, gastroenterološka ambulanta, kardiološka ambulanta, hematološka ambulanta ter antikoagulantna ambulanta.

V okviru kirurškega oddelka delujejo kirurška abdominalna intravmatološka ambulanta, kirurška urgentna ambulanta, varikološka ambulanta, proktološka ambulanta ter ortopedska ambulanta.

V okviru ginekološko-porodnega oddelka delujeta ginekološka specialistična ambulanta ter ambulanta za bolezni dojk.

V okviru otroškega oddelka deluje otroška specialistična ambulanta, pulmološko alergološka ambulanta in neonatalna ambulanta.

V okviru oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje delujeta anesteziološka ambulanta ter ambulanta zazdravljenje bolečin.

Kot samostojne specialistične ambulante delujejo: ortopedska ambulanta, okulistična ambulanta, ambulanta za ušesa, grlo in nos z avdiometrijskim laboratorijem ter nevrološka ambulanta z EMG diagnostiko.


Organizacijska ureditev

Makroorganizacijska shema


Mikroorganizacijska shema

Nazaj na vrh