NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Predstavitev

Splošna bolnišnica Brežice je osrednja zdravstvena institucija v Posavski statistični regiji, ki skrbi za zdravstveno oskrbo prebivalstva naslednjih občin: Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Radeče. Na dan 1.7.2015 je bilo v tej regiji evidentiranih 75.727 prebivalcev (Vir: Statistični urad Republike Slovenije).

Na dan 31.8.2016 je bilo v naši bolnišnici zaposlenih 335 oseb, od tega: 66 zdravnikov (od tega 5 zdravnikov pripravnikov in 1 zdravnica zaposlena tudi v vodstvu zavoda), 67 diplomiranih medicinskih sester (od tega 1 diplomirana medicinska sestra zaposlena tudi v vodstvu zavoda) in diplomiranih zdravstvenikov, 8 diplomiranih babic in 1 babica, 76 srednjih medicinskih sester, 9 bolničarjev, 25 drugih zdravstvenih sodelavcev, 82 nezdravstvenih delavcev (od tega 1 zaposlitev v vodstvu zavoda) in 1 zaposlen udeleženec javnih del. Vsi skupaj se trudimo in skrbimo za kar najboljše zdravstveno počutje prebivalcev Posavja in tudi vseh ostalih obiskovalcev, ki poiščejo zdravstveno storitev v naši bolnišnici.

Splošna bolnišnica Brežice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni. Le - ta obsega specialistično bolnišnično dejavnost napodročju interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

V okviru internega oddelka delujejo naslednje specialistične ambulante: splošna internistična ambulanta, internistična prvapomoč, kardiorespiratorna diagnostika, endoskopska diagnostika, angiološka ambulanta, diabetološka ambulanta, gastroenterološka ambulanta, kardiološka ambulanta, hematološka ambulanta ter antikoagulantna ambulanta.

V okviru kirurškega oddelka delujejo kirurška abdominalna intravmatološka ambulanta, kirurška urgentna ambulanta, varikološka ambulanta, proktološka ambulanta ter ortopedska ambulanta.

V okviru ginekološko-porodnega oddelka delujeta ginekološka specialistična ambulanta ter ambulanta za bolezni dojk.

V okviru otroškega oddelka deluje otroška specialistična ambulanta, pulmološko alergološka ambulanta in neonatalna ambulanta.

V okviru oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje delujeta anesteziološka ambulanta ter ambulanta zazdravljenje bolečin.

Kot samostojne specialistične ambulante delujejo: ortopedska ambulanta, okulistična ambulanta, ambulanta za ušesa, grlo in nos z avdiometrijskim laboratorijem ter nevrološka ambulanta z EMG diagnostiko.Organizacijska ureditev

Makroorganizacijska shema


Mikroorganizacijska shema

Nazaj na vrh