NOV DIGITALNI MAMOGRAF ŽE V SB BREŽICE

Društvo Zdravje zaPosavje je z dobrodelnimi akcijami in donacijami za nakup mamografa zbralo okoli 120.000 evrov, preostanek do 150.000 evrov, kolikor je naprava stala, pa smo zagotovili iz sredstev bolnišnice.

Posebno zahvalo namenjamo predsednici društva Zdravje za Posavje Diani Kosar, ki je bila vseskozi gonilna sila dobrodelne akcije in enemu najbolj prizadevnih članov društva Robertu Sotlerju, kot tudi vsem ostalim članom društva, umetnikom, ki so se odpovedali honorarjem. Hvala za vse prejete donacije s strani občin in podjetij.

Donacijo je v imenu bolnišnice prevzela direktorica Anica Hribar.

Vse objave