NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju

Zaupnik:Samo Zorko
Kontaktni telefon:
07 46 68 114
Elektronska pošta:
samo.zorko@sb-brezice.si
Namestnica zaupnika: Mojca Tomše
Kontaktni telefon:
07 46 68 103
Elektronska pošta:
mojca.tomse@sb-brezice.si


Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) v skladu z določili Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23), v nadaljevanju: ZZPri, in Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo št. 03-24/23-1, z dne 22. 5. 2023, v nadaljevanju: Pravilnik, v smislu zaščite javnega interesa zagotavlja načine in postopke za prijavo kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

 

Prijavo lahko poda le fizična oseba in jo pošlje na naslov zaupnika za sprejem in obravnavo notranjih prijav v zavodu:

  • po e-pošti na naslov: samo.zorko@sb-brezice.si  oz. mojca.tomse@sb-brezice.si;

  • na telefonski številki: 07 46 68 114 / 031 603 613 (Samo Zorko) oziroma na 07 46 68 103 (Mojca Tomše).

  • po pošti na naslov »Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«;

  • osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti.

 

Prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile zunaj delovnega okolja ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno.

Prijavo bo obravnaval zaupnik v organizaciji in prijavitelju po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov delodajalca. Prijava bo obravnavana v postopku, kot je opredeljen v notranjem aktu.

Prijavo je možno vložiti anonimno, brez razkritja svojih osebnih podatkov. V kolikor želi prijavitelj prejeti povratno informacijo, mora v prijavi navesti, na kateri naslov oziroma način jo želi prejeti.
Nazaj na vrh