NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Naročilo na pregled

Na pregled ali preiskavo se v Splošni bolnišnici Brežice lahko naročite elektronsko, osebno, telefonsko ali po pošti.

Oblike naročanja:

Plakat Javi pravočasno


Epidemiološki list

V primeru, da ste izgubili epidemiološki list, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom ali si ga želite sami natisniti, kliknite na:

EPIDEMIOLOŠKI LIST

Triaža napotnih listin - dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam:

Splošna bolnišnica Brežice je z namenom zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave oziroma preprečevanja poslabšanja zdravstenega stanja pacientov sprejela interni akt o dodatnih merilih za uvrstitev na čakalni seznam ob triaži napotnih listin v skladu s 7. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. L. RS št.: 3/2018) ter 15. c členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št.: 15/2008, 55/2017).

Triaža napotnih listin - strokovna merila oktober 2023 


Nazaj na vrh