Naročilo na pregled

Na pregled ali preiskavo se v Splošni bolnišnici Brežice lahko naročite elektronsko, osebno, telefonsko ali po pošti.

Oblike naročanja:

Triaža napotnih listin - dodatna merila za uvrstitev na čakalni seznam:

Splošna bolnišnica Brežice je z namenom zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave oziroma preprečevanja poslabšanja zdravstenega stanja pacientov sprejela interni akt o dodatnih merilih za uvrstitev na čakalni seznam ob triaži napotnih listin v skladu s 7. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. L. RS št.: 3/2018) ter 15. c členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št.: 15/2008, 55/2017).

Triaža napotnih listin - interni akt - dodatna merila