Možnost samoplačniškega testiranja na COVID19

Obveščamo vas, da od 22. 5. 2020 dalje v Splošni bolnišnici Brežice IZVAJAMO testiranje na COVID19 za samoplačnike.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 6.00 – 8.00 uro zjutraj in popoldne med 14.00 – 16.00 uro pri triažni sestri v Urgentnem centru na telefonsko številko 07 4668 246. Na odvzem brisase morate naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida.

Cenasamoplačniškega testiranja na COVID19 z izvidomje 95 EUR. Gre za zdravstveno storitev, ki je v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščena plačila DDV.

Ob naročilu posredujete naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • naslov stalnega bivališča,

 • datum rojstva,

 • elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt,

 • opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski).

Izvid vam bomo posredovali v roku 24 ur od odvzema brisa po vaši želji:

 • na elektronski naslov z zaščitno kodo ali

 • osebni prevzem v pisni obliki pri triažni sestri v UC.

  Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve.

  Podatki za plačilo te storitve so:

 • Namen plačila:ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen odvzem brisa) test COVID19

 • Koda namena:MDCS

 • IBAN prejemnika:SI560110 0603 0276 730

 • BIC banke prejemnika:BSLJSI2X

 • Referenca prejemnika:SI00 760045

 • Prejemnik:Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve (potrdilo o plačani položnici, kopija bančnega nakazila,...) posamezniki ob naročenem terminu pridejo pred Urgentni center Brežice, kjer bodo opravili odvzem brisa.Brez potrdila o plačilu, storitve ne bo mogel opraviti. V primeru, da pacient pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal v sprejemni pisarni Urgentnega centra, vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivamo, da plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih.

Anica Hribar, direktorica

Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, strokovna direktorica

Datum: 21. 5. 2020

Vse objave