Možnost samoplačniškega testiranja na COVID19 in ugotavljanja protiteles

Obveščamo vas, da od 1. 7. 2020 dalje v Splošni bolnišnici Brežice (poleg testiranja na COVID19) IZVAJAMO tudi samoplačniški odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles IgG proti virusu SARS-CoV-2 in dokazovanju prebolele okužbe.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID19 ter odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles proti SARS-CoV-2 se lahko naročite vsak dan v tednu med 6.00 – 9.00 uro zjutraj pri informatorju na sprejemnem pultu na telefonsko številko 07 4668 100.

Na odvzem brisase morate naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida.

Na odvzem krvi za določitev protiteles se naročite vsaj en teden predpredvidenim terminom za izdajo izvida.

Cenasamoplačniškega testiranja na COVID19 z izvidomje 95 EUR, cenasamoplačniškega ugotavljanja protiteles z izvidom pa 30 EUR.

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV.

Ob naročilu posredujete naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • naslov stalnega bivališča,

 • datum rojstva,

 • elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt,

 • opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski).

Izvid vam bomo posredovali v roku 24 ur od odvzema brisa po vaši želji:

 • na elektronski naslov z zaščitno kodo ali

 • osebni prevzem v pisni obliki pri triažni sestri v UC.

  Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve.

  Podatki za plačilo te storitve so:

 • Namen plačila:

 • Za odvzem brisa: ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen odvzem brisa) test COVID19

 • Za odvzem krvi: ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen odvzem krvi) protitelesa COVID19

 • Koda namena:MDCS

 • IBAN prejemnika:SI560110 0603 0276 730

 • BIC banke prejemnika:BSLJSI2X

 • Referenca prejemnika:SI00 760045

 • Prejemnik:Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve (potrdilo o plačani položnici, kopija bančnega nakazila,...) posamezniki ob naročenem terminu pridejo pred Urgentni center Brežice, kjer bodo opravili odvzem brisa.Brez potrdila o plačilu, storitve ne bo mogel opraviti. V primeru, da pacient pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal v sprejemni pisarni Urgentnega centra, vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivamo, da plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih.

Anica Hribar, direktorica

Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, strokovna direktorica

Številka: 31-310-18/20-5

Datum: 1. 7. 2020

Vse objave