NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

Možnost samoplačniškega testiranja na COVID19 in ugotavljanja protiteles

Obveščamo vas, da od 7. 12. 2020 dalje v Splošni bolnišnici Brežice (poleg PCR testiranja na COVID19) IZVAJAMO tudi samoplačniški hitri HAGT test na SARS Cov-2, od 18. 2. 2021 dalje pa tudi odvzem krvi za določitev specifičnih protiteles proti virusu SARS-CoV-2 in dokazovanju prebolele okužbe ali odgovoru na cepivo.

Odvzem brisa COVID PCR test in hitri HAGT test sta namenjena dokazovanju akutne okužbes COVID-19, odvzem krvi pa za določitev specifičnih protiteles proti virusu SARS-CoV-2 in dokazovanju prebolele okužbe ali odgovoru na cepivo.

Na samoplačniški odvzem brisa COVID19 PCR test se lahko naročite:

 • Med tednom: od 8.00 – 10.00 ure in od 14.00 – 16.00 ure na telefonsko številko 07 4668 263 ali 07 4668 100;

 • Med vikendi in prazniki: od 8.00 – 10.00 ure na telefonsko številko 07 4668 263 ali 07 4668 100.

Na odvzem brisa COVID PCR test (S-COVID-19), ki ga opravlja NLZOH, se morate naročiti vsaj 36 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida.

Na odvzem krvi za določitev protiteles (S-PROTITEL) se naročite od torka do vključno četrtka od 11. do 13. ure na telefonsko številko 074668175 ali na elektronski naslov: lab@sb-brezice.si. Odvzem bomo po predhodnem naročilu izvajali ob torkih in četrtkih. Plačilo preiskave izvedete po predhodnem dogovoru z Laboratorijem ob prihodu na odvzem v Urgentnem centru. Na odvzem se zglasite v Laboratoriju v 2. nadstropju. Izvid vam bomo poslali po pošti.

Za hitri HAGT test (S-HAGT) se lahko naročite:

 • Med tednom: od 8.00 – 10.00 ure in od 14.00 – 16.00 ure na telefonsko številko 07 4668 263 ali 07 4668 100;

 • Med vikendi in prazniki: od 8.00 – 10.00 ure na telefonsko številko 07 4668 263 ali 07 4668 100.

Bris bo odvzet na termin, ki bo določen.O rezultatu testa vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času (predvidoma v nekaj urah). Hitrost izvedbe je odvisna od zasedenosti laboratorija. Samoplačniške hitre HAGT teste izvajamo praviloma od ponedeljka do petka med 10.00 – 13.00 uro. Za uporabnike, ki so vezani na prehod državne meje (tovorni promet,…) in ostale izredne primere, pa vse dni v tednu 24 ur na dan. Plačilo za hitre teste je možno tudi pred odvzemom brisa v Urgentnem centru.

Cena samoplačniškega testiranja na COVID19 z izvidom je 95 EUR, cena samoplačniškega hitrega HAGT testa je 7 EUR, cena samoplačniškega ugotavljanja protiteles z izvidom pa 20 EUR.

Zdravstvene storitve so v skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV.

Ob naročilu posredujete naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • naslov stalnega bivališča,

 • datum rojstva,

 • elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt,

 • opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski).

Izvid odvzema brisa vam bomo posredovali v roku 24 ur od odvzema brisa:

 • na elektronski naslov z zaščitno kodo ali

 • osebni prevzem v pisni obliki pri triažni sestri v UC.

  Izvid za določitev protiteles pa vam bomo poslali v roku enega tedna po pošti.

 • Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve.

 • Podatki za plačilo te storitve so:

 • Namen plačila:

 • Za odvzem brisa COVID PCR test: ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen odvzem brisa) test COVID19

 • Za odvzem krvi: ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen odvzem krvi) protitelesa COVID19

 • Za hitri HAGT test:ime in priimek osebe (pri kateri bo opravljen hitri HAGT test) HAGT COVID19

 • Koda namena:MDCS

 • IBAN prejemnika:SI560110 0603 0276 730

 • BIC banke prejemnika:BSLJSI2X

 • Referenca prejemnika:SI00 760045

 • Prejemnik:Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve (potrdilo o plačani položnici, kopija bančnega nakazila,...) posamezniki ob naročenem terminu pridejo pred Urgentni center Brežice, kjer bodo opravili odvzem brisa.Brez potrdila o plačilu, storitve ne bo mogel opraviti. V primeru, da pacient pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal v sprejemni pisarni Urgentnega centra, vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivamo, da plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih.

Anica Hribar, direktorica

Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. internist, strokovna direktorica

Številka: 31-310-10/21-1

Datum: 18. 2.  2021

Vse objave
Nazaj na vrh