NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Lekarna

Predstojnica lekarne:
Metka Bogovič
, mag. farm., spec.
Kontaktni telefon:
07 466 81 91
Elektronska pošta: 
metka.bogovic@sb-brezice.si
Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.
Kontaktni telefon: 07 466 81 92

Lekarna je zdravstvena enota, ki deluje v kleti polikliničnega trakta bolnišnice, in je organizirana za lastno preskrbo hospitaliziranih oseb. 

Skladno z dejavnostjo v bolnišnici in razvojem medicinskih strok svoje strokovno delo kontinuirano prilagajamo potrebam in zahtevam naše stroke. 

Naloga bolnišnične lekarne je oskrba oddelkov z zdravili, medicinskim potrošnim in obvezilnim materialom, kemikalijami, reagenti, šivalnim in osteosintetskim materialom, endoprotezami, filmi. 

Naloge lekarne: 

 • nabava, sprejem ter izdaja zdravil za oddelke in ambulante ter ostala delovišča, nabava sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo, medicinsko potrošnega materiala ter farmacevtskih substanc, 

 • izdelovanje magistralnih pripravkov, 

 • skrb za pripravo deminerilizirane vode, 

 • kontrola vstopnih kemikalij,

 • sodelovanje zaposlenih na strokovnih kolegijih in komisijah ter sodelovanje pri pripravi javnih naročil, 

 • kontrola nad oddelčnimi depoji in medicinsko potrošnim materialom, 

 • vodenje predpisane dokumentacije, 

 • finančno materialno knjiženje prispelega in izdanega materiala, 

 • v primeru sprejema nove zakonodaje se bo izvajala brezšivna oskrba, kar pomeni zagotavljanje neprekinjene oskrbe bolnika z zdravili, medicinskimi pripomočki, ter neprekinjen prenos informacij o zdravljenju bolnika med različnimi nivoji v zdravstvenem sistemu. 


V okviru bolnišnične lekarniške dejavnosti se v bolnišnici razvija tudi področje klinične farmacije, kar pomeni sodelovanje specialista klinične farmacije v zdravstvenem timu. 

Klinični farmacevt sodeluje: 

 • pri oddelčnih vizitah, 

 • pripravlja objektivne informacije o zdravilih, 

 • spremlja in nadzoruje uporabo zdravil ter farmakoekonomski vidik terapije.


Nazaj na vrh