NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Laboratorij s transfuzijo

Predstojnica laboratorija s transfuzijo
Andreja Kerin
, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Kontaktni telefon:
07 466 81 33
Elektronska pošta:
andreja.kerin@sb-brezice.si
Fax:
07 466 82 01
Namestnica predstojnice in vodilna inženirka
Simona Pisanski Judež
, dipl. inž. lab. biomed.
Kontaktni telefon:
07 466 81 75
Koordinator bolnišnične krvne banke
Nuša Bevc
, dipl. inž. lab. biomed.
Kontaktni telefon:
07 466 81 77
Elektronska pošta:
transfuzija@sb-brezice.si
Fax:
07 466 82 01
Nadzorni transfuziolog
Irena Razboršek
, dr.med., spec. transf. med.
Kontaktni telefon: 07 466 81 78, 07 466 81 75

Laboratorij s transfuzijo je samostojna organizacijska enota v Splošni bolnišnici Brežice. V okviru le-tega delujeta: 

  • laboratorij za medicinsko biokemijo, 

  • bolnišnična krvna banka. 

V aprilu 2016 smo za obe dejavnosti pridobili podaljšanje dovoljenja za delo za naslednjih 5 let na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine(UL RS št. 64/2004 in 1/2016), izdanega s strani Ministrstva za zdravje.


Delovni čas 

Ambulantni odvzemi: ponedeljek - petek; 7-14h 

Za potrebe bolnišnice zagotavljamo neprekinjen delovni čas z rednim delom in dežurstvom. 


Zaposleni 

V Laboratoriju s transfuzijo je redno zaposlenih 8 oseb: 1 specialist medicinske biokemije in 7 inženirjev laboratorijske biomedicine z opravljenim tečajem iz transfuzijske medicine za zdravstvene delavce. 


Zagotavljanje kakovosti 

Kakovost dosegamo z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanji oceni kakovosti na državni (SNEQAS; Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti ter kontrola Zavoda za transfuzijsko medicino za eritrocitne imunohematološke preiskave za področje transfuzije) in mednarodni ravni (Rfb; Referenzinstitut für Bioanalytik), (EQAS; External Quality Assurance Services), (RIQAS; Randox International External Quality Assessment Scheme). Redno pridobivamo certifikate o kakovosti dela. 


Preiskave 

V Laboratoriju za medicinsko biokemijo poleg odvzema krvi za ambulantne paciente opravljamo preiskave iz področja: 

  • osnovnih preiskav urina in blata, 

  • hematologije, koagulacije in specialnih telesnih tekočin, 

  • urgentnih preiskav; določanje plinske analize krvi in označevalcev akutnega infarkta miokarda, 

  • biokemije, 

  • imunokemije in elektroforeze proteinov. 

Preiskave, ki jih ne izvajamo sami, odpošiljamo v zunanje laboratorije. 

Na področju hematologije sodelujemo s specialistom internistom, hematologom. 

V Bolnišnični krvni banki opravljamo naslednje preiskave z različno stopnjo nujnosti: 

  • določitev krvne skupine, KS ABO RhD Kell, 

  • Indirektni in Direktni Coombsov test, ICT in DCT, 

  • navzkrižne preizkuse, NP. 

Rezultate preiskav nam prek sistema telekonzultacije TK odčitavajo zdravniki, specialisti transfuziologi. V BKB vzdržujemo predpisano zalogo koncentriranih eritrocitov (KE) in sveže zmrznjene plazme (SZP) posameznih krvnih skupin za potrebe bolnišničnih oddelkov.


Nazaj na vrh