NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) zbira podatke o pojavljanju in porazdelitvi bolnišničnih okužb in dogodkih ter dejavnikih, ki povečajo tveganje za njihov nastanek. Izdeluje navodila za epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb, svetuje in pripravlja strokovna pisna navodila za preprečevanje prenosa okužb med izvajanjem diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkov. Skrbi za izobraževanj zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju higiene in spremlja izvajanje dogovorjenih zaščitnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Na podlagi poročil o izvedenih dejavnostih pripravlja načrt za aktivnosti, ki bodo vzdrževale oziroma izboljšale razmere na področju bolnišnične higiene.

KOBO (odločba) združuje strokovnjake različnih specialnosti: zdravnika za obvladovanje bolnišničnih okužb (ZOBO), medicinsko sestro za obvladovanje bolnišničnih okužb (SOBO), epidemiologa, kliničnega mikrobiologa, infektologa, farmacevta ter kirurga.

Notranji člani:

  • Mojca Savnik Iskra, dr.med., specialist internist: predsednica KOBO – ZOBO,

  • Milena Strašek, dr.med., spec. internist, strokovna direktorice, namestnica predsednice,

  • Meta Bogovič, mag.farm., spec.klin.farm.,

  • Boris Mahnić, dr.med., specialist kirurg,

  • Tinkara Pacek, diplomirana med. sestra. 


Zunanji člani:

  • dr. Alenka Skaza, dr.med. – epidemiolog;

  • dr. Viktorija Tomič, dr.med. – klinični mikrobiolog;

  • dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med. – infektolog.


Dokumenti:


Zloženke:

Nazaj na vrh