NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Klinične poti

Klinična pot je orodje, ki zdravstvenemu timu omogoča racionalno in na znanstvenih dokazih utemeljeno obravnavo pacienta, spremljanje opravljenega dela ter kazalnikov kakovosti, natančnejše dokumentiranje in lažjo notranjo presojo zdravstvene prakse. Na podlagi klinične poti seznanimo tudi pacienta o predvidenem poteku njegove zdravstvene obravnave. 

Značilnosti klinične poti so: 

  • jasna opredeljenost vseh ciljev in elementov zdravstvene obravnave na podlagi dokazov, dobre prakse ter pacientovih pričakovanj; 

  • je orodje, ki pripomore k boljšemu komuniciranju, koordinaciji različnih vlog in določanju zaporedja aktivnosti več-disciplinarnega zdravstvenega tima, pacientov ter njihovih svojcev; 

  • omogoča dokumentiranje, spremljanje in ocenjevanje različnih odklonov ali izidov; 

  • je orodje za identifikacijo potrebnih virov (človeških, finančnih, časovnih, itd.). 

Cilj kliničnih poti je izboljšati kakovost zdravstvene obravnave z izboljševanjem izidov za paciente, poudarjanjem njihove varnosti, izboljšanjem pacientovega zadovoljstva ob čimbolj optimalni izkoriščenosti danih virov. 

Splošna bolnišnica Brežice je v skladu z Splošnim dogovorom v letu 2006 začela uvajati klinične poti po oddelkih. Od leta 2006 do vključno leta 2023 je Splošna bolnišnica Brežice uvedla 39 kliničnih poti. Bolnišnica vsako leto v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev uvede dve novi klinični poti. 

Uvedene klinične poti po letih:


2023Oskrba zaščita dihalne poti pri nosečnici in porodnici
Protokol epiduralne analgezije za lajšanje obporodne bolečine
2022Izvedba urgentnega endoskopskega posega
Uporaba antibiotikov pri Covid-19 pljučnici
2021Lajšanje porodne bolečine
Zdravljenje pljučnice pri otroku
2020Nadzor kolonizacije z MRSA in drugimi večkratno odpornimi bakterijami pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek
Uvajanje in nadzor pacienta po UZ vodeni periferni področni anesteziji in analgeziji
2019KP_Fizično oviranje pacientov s pasovi Segufix
KP_Perkutana traheostomija
2018KP_Novorojenčka v porodnišnici
KP_Obravnava otroka z akutnim bronhiolitisom
KP_Obravnava otroka z akutnim gastroenterokolitisom
2017KP_Operacija hemeroidov
KP_Razjede zaradi pritiska
2016Poškodba glave
Elektivna elektrokonverzija
2015Načrtovan kirurški sprejem
Nujna ORL, oftalmološka, nevrološka (razen_TeleKap) obravnava bolnika v UC
2014Telekap
Sprejem v Urgentni center
2013Akutni pankreatitis
Aplikacija komponent krvi (prenovljena v letu 2020)
2012Predlog za namestitev pacienta na NBO,PBZ, NPO
Laparaskopska sterilizacija
2011Atrijska fibrilacija
Anemija
2010Ginekološki posegi
Lletz
2009Odstranitev osteosintetskega materiala 
Operacija varic spodnjih okončin
2008Obravnava bolnika s kirurško indikacijo na otroškem oddelku
Artroskopija kolena
2007Zlom kolka
Laparaskopska holecistektomija
Operacija dimeljske kile
Operacija sindroma karpalnega kanala
2006Zdravljenje akutnega koronarnega sindroma z elevacijo ST-spojnice
Medikamentozna prekinitev zgodnje nosečnosti
Nazaj na vrh