NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Kazalniki kakovosti

Splošna bolnišnica Brežice je leta 2006 začela spremljati kazalnike kakovosti, ki so osnova za spremljanje procesov in sprejemanje odločitev povezanih z izboljšavami. Nazaj na vrh