Podmeni

Kazalniki kakovosti

Splošna bolnišnica Brežice je leta 2006 začela spremljati kazalnike kakovosti, ki so osnova za spremljanje procesov in sprejemanje odločitev povezanih z izboljšavami.