NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Načrt kakovosti in varnosti


Vodja kakovosti:
Sanja RADIĆ LUGARIĆ,
 dr. med., spec. pediatrije
Kontaktni telefon:
 07 46 68 100
Elektronska pošta: sanja.radic-lugaric@sb-brezice.si
Pooblaščenka za varnost:
Nataša PIRC,
 dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije
Kontaktni telefon:
 07 46 68 100
Elektronska pošta: natasa.pirc@sb-brezice.si 


POSLANSTVO

SB Brežice mora ostati del slovenskega sistema javnega zdravstva in kot del tega sistema prispevati k čim boljšemu zdravstvenemu stanju in kakovosti življenja prebivalstva v Posavju in širšem okolju, se ob tem hkrati tehnološko in strokovno razvijati, skrbeti za varno in uporabnikom zdravstvenih storitev prijazno okolje, skrbeti za prijazno in varno delovno okolje zaposlenih ter njihovo strokovno in osebnostno rast ter povečati prepoznavnost SB Brežice v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju kot družbeno odgovornega in k uporabnikom zdravstvenih storitev usmerjenega subjekta.

VIZIJA

Današnja vizija SB Brežice je postati sodobna bolnišnica, ki bo z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic, s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, s spodbujanjem raziskovanja, sodelovanja na seminarjih in kongresih ter z uvajanjem kliničnih smernic, postopkov, standardov, kliničnih poti in vpeljevanjem sistemov za obvladovanje tveganj, prispevala k uresničevanju zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev, in sicer:

 • pacientom zagotavljati visoko raven pravočasnih, kakovostnih in raznovrstnih zdravstvenih storitev in izboljševati njihovo zadovoljstvo;

 • prispevati k izboljšanju osveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev o skrbi za lastno zdravje;

 • omogočati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih in ostalih storitev;

 • ohranjati uravnoteženo in pregledno finančno poslovanje;

 • nenehno izboljševati učinkovitost in kakovost svojega delovanja;

 • zagotavljati pogoje za uspešno poslovanje in razvoj SB Brežice z ustrezno informiranim, usposobljenim in motiviranim kadrom.

CILJI KAKOVOSTI

z vidika bolnikov:

 • povečano zaupanje in zadovoljstvo bolnikov;

 • standardizacija procesov dela;

 • pridobitev in ohranitev akreditacije bolnišnice;

 • izboljšanje komunikacije med bolniki in izvajalci zdravstvenih storitev;

 • primerno nastanitveno okolje in urejenost okolice;

 • izboljšanje organizacijske klime;

z vidika rasti in razvoja:

 • obnavljanje števila zaposlenih (tudi redno sodelovanje s šolami – učna bolnišnica);

 • izboljšanje klime v organizaciji;

 • nadgrajevanje formalne in neformalne izobrazbe zaposlenih;

z vidika notranjih procesov:

 • prilagoditev in razširitev spektra storitev na vseh področjih delovanja;

 • standardizacija nekaterih procesov dela;

 • management zdravstvenih storitev;

 • verifikacija posameznih dejavnosti;

z vidika poslovanja:

 • povečanje dobičkonosnosti poslovnih sredstev;

 • investiranje.


Za učinkovito izvajanje kakovostnih in varnih postopkov in delovnih praks sta bila ustanovljena komisija in odbor za kakovost in varnost, prav tako je bil imenovan predstavnik sistema vodenja kakovosti. Prav tako je bolnišnica pridobila nekatere standarde kakovosti.


Nazaj na vrh