Podmeni

Načrt kakovosti in varnosti

Splošna bolnišnica Brežice je že leta 2006 začela spremljati kazalnike kakovosti, ki so osnova za spremljanje procesov in sprejemanje odločitev povezanih z izboljšavami. Prav tako je pridobila nekatere standarde kakovosti. Za učinkovito izvajanje kakovostnih in varnih postopkov in delovnih praks sta bila ustanovljena komisija in odbor za kakovost in varnost, prav tako je bil imenovan predstavnik sistema vodenja kakovosti.