Podmeni

Kadrovska služba

Samo Zorko, vodja splošno upravne in kadrovske službe
Kontaktni telefon: 07 466 81 14, 031 603 613
Elektronska pošta: samo.zorko@sb-brezice.si

Karolina Zorko
, kadrovik
Vlasta Pšeničnik, kadrovik
Kontaktni telefon:
07 466 81 07
Elektronska pošta: 
kadri@sb-brezice.si

Temelj vsakega podjetja oziroma druge oblike organizacije so v njej zaposleni ljudje. Ljudje oziroma kadri predstavljajo največji potencial in konkurenčno prednost za organizacijo. Vsaka organizacije je sestavljena iz več oddelkov in le, če oddelki med sabo dobro sodelujejo in se dopolnjujejo, to vodi k uspehom. Del celote organizacije predstavlja tako tudi kadrovska služba, ki je pomembna zaradi upravljanja s kadrovskimi viri, v katere je potrebno nenehno vlagati, jim nuditi možnost izobraževanja, napredovanja in jih spodbujati h kreativnosti. 

Glavne naloge kadrovske službe so operativna dela (zaposlovanje, izbor kadrov, nameščanje, usposabljanje, premeščanje, odpuščanje, ocenjevanje, nagrajevanje, motiviranje in planiranje kadrov) in strateške naloge (načrtovanje, vodenje, izobraževanje in spremljanje kadrov).