Podmeni

Javna naročila

Splošna bolnišnica Brežice je kot javni zavd pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objaveOznakaPredmetRok za predložitev ponudbeDatum odpiranja ponudbRazpisna dokumentacija
24.9.2019411-5/2019Dobava UZ aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje9.10.2019 do 9:00
ePonudba
9.10.2019, 9:05 eJNUZ aparati
UZ aparati dopolnitev sprememba - 2.10.2019 (vključuje tudi odklenjeno verzijo)
20.9.2019410-6/2019Prenova lekarne - GOI dela14.10.2019 do 9:00 ePonudba14.10.2019, 9:05 eJNPrenova lekarne SBB 2019
Načrti
7.8.2019410-4/18-1Živila (ponudbe za dobavo v letu 2020)2.9.2019 do 9.002.9.2019 ob 11:00ŽIVILA ponudbeni obrazec
17.5.2019410-4/2019Zdravila14.6.2019 do 12:00

21.6.2019 do 9:00 
ePonudba

Zdravila objavljeno 14.6.2019
8.3.2019411-2/2019Dobava mobilnega rentgenskega aparata s C-lokom ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme23.4.2019 ob 9:00
ePonudba 
23.4.2019 ob 9:05Mobilni RTG aparat s C-lokom sprememba 2
Razpisna dokumentacija - odklenjena
1.2.2019411-1/2019Izvedba GOI del za ureditev prostora za CT aparat
19.2.2019 do 9:00
ePondba

19.2.2019 ob 9:05Izvedba prostora za CT aparat 
Izvedba prostora za CT aparat - dopolnitev - 4.2.2019
Specifikacija predračuna - dopolnitev -  14.2.2019 - Izločeni Medicinski plini. Ponudniki naj pri pripravi  ponudbe uporabijo to specifikacijo predračuna.
 d11.1.2019410-1/2019

Kirurški šivalni in ostali potrošni material

15.2.2019 do 9:00 ePonudba15.2.2019 ob 9:05Kirurški šivalni in potrošni material
Obrazec št.13
Kirurški šivalni in potrošni material - sprememba 07.02.2019
17.12.2018410-9/2018Material za osteosintezo22.1.2019 do 9:00 ePonudba22.1.2019 ob 9:15Material za osteosintezo - dopolnitev
28.9.2018410-7/2018Dobava materiala za artroskopske operacije kolena in ramena8.11.2018 do 9:00 ePonudba08.11.2018 ob 9:15Material za artroskopske operacije kolena in ramen
26.10.2018 - Podaljšan rok za oddajo ponudb
12.10.2018410-6/2018Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje19.10.2018 do 9:00 ePonudba19.10.2018 ob 9:15CT aparat_sprememba - 12.10.2018
19.9.2018410-6/2018Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje19.10.2018 do 9:00 ePonudba19.10.2018 ob 9:15CT aparat
3.10.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba
4.10.2018 ob 9:15
Lekarna GOI - sprememba -  odklenjene vrstice za vnos cen v tabelah KJUČAVNIČARSKA DELA in MIZARSKA DELA
3.10.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:154 EL lekarna- sprememba - odklenjene vrstice za vnos cen v tabeli 1. RAZSVETLJAVA , 4. STIKALNI BLOKI, 8. IKS
28.9.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:154 EL lekarna- sprememba
14.9.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice 4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:15 

Prenova lekarne - sprememba in dopolnitev_1

Sheme in načrti