NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Javna naročila

Splošna bolnišnica Brežice je kot javni zavd pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objaveOznakaPredmetRok za predložitev ponudbeDatum odpiranja ponudbRazpisna dokumentacija
31.8.2023410-11/2023Dobava zdravil2.10.2023 do 9.002.10.2023 ob 10.00Zdravila_2023_sprememba
Zdravila_Ponudbeni predračun_popravek_2
24.7.2023412-482/23Dobava živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti
4.9.2023 do 10.00
Ponudbeni_obrazec-Živila_2023-24
2.8.2022412-453/2022Dobava živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti23.8.2022 do 10.00
Dobava živil


Projektna dokumentacija DGD - PZI za izgradnjo objekta F, preureditev objekta A, dograditev rdeče in sive cone v urgentnem centru ter izgradnja prebujevalnice v okviru OP bloka SB Brežice


PZI ZA IZGRADNJO OBJEKTA F

410-5/2021Dobava, montaža in pogarancijsko vzdrževanje digitalnega magnetno resonančnega sistema

PID
2.8.2021
410-4/18-3
Živila (ponudbe za dobavo v letu 2021)
1.9.2021 do 9.00
1.9.2021 ob 11.00
Ponudbeni obrazec-ŽIVILA 2021.xls
3.6.2021411-9/2021Ureditev prostorov internističnih ambulant15.6.2021 do 9.0015.6.2021 do 9.30
Ureditev prostorov za internistične ambulante
29.3.2021411-4/2021Izvedba GOI del in inštalacijskih del za prenovo male OP dvorane ter prebujevalnice v SB Brežice
12.4.2021 do 9.0012.4.2021 ob 9.30PZI dokumentacija enaka kot v predmetu z oznako 411-3/2021
18.3.2021411-3/2021Izvedba GOI del in inštalacijskih del za prenovo male OP dvorane ter prebujevalnice v SB Brežice29.3.2021 do 9.00zaključenoRazpisna dokumentacija
PZI - Prenova male_OP in prebujevalnice
14.7.2020410-5/2020Zdravila1.9.2020 do 9.001.9.2020 ob 9.05 eJNZdravila_sprememba_2.zip
.zip vsebuje tudi odklenjeno verzijo razpisne dokumentacije
30.7.2020
410-4/18-2
Dobava živil in ekološko pridelanih živil
1.9.2020 do 9.00

Ponudbeni obrazec
12.3.2020410-2/2020Dokončanje GOI del v prvem in drugem nadstropju za potrebe CIT in PACU ter radiološkega oddelka SB Brežice
6.4.2020 do 9.00 ePonudba 6.4.2020, 9.01 eJNRD - sprememba_1-popravek-specifikacija-rušitvena dela - 27.3.2020 

Sheme CIT_PACU

Sheme CIT_PACU_arhitektura

Sheme CIT_PACU_strojnica_vod_kanal

Sheme CIT_PACU_strojnica_Prezr

Sheme CIT_PACU_strojnica_ogr_hla

Sheme CIT_PACU_strojnica_MP

17.2.2020410-1/2020Nakup in namestitev RTG aparata za Splošno bolnišnico Brežice ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po poteku garancijske dobe
10.4.2020 do 9.00 ePonudba10.4.2020, 9.01 eJNRTG_aparat_SB_Brežice - sprememba, dopolnitev_3 - 23.3.2020

Pojasnilo:  Predmet javnega naročil  v 2. sklopu je pogarancijsko vzdrževanje za obdobje petih (5) let.

Ponekod v RD napisano 8 let. Gre za napako.

31.1.2020411-1/2020Dobava in montaža opreme za lekarno v SB Brežice
24.2.2020 do 10.00 ePonudba24.2.2020, 10.01 Oprema za lekarno SB Brežice - dopolnitev_4
21.11.2019411-6/2019Certificirana pretvorba (skeniranje), zajem in elektronska hramba zdravstvene dokumentacije internega oddelka in ORL ambulante SB Brežice v digitalni obliki
23.12.2019 do 9.00 ePonudba23.12.2019, 9.02 eJNDigitalizacija - sprememba 1
Zaradi napake pri objavi na PJN podaljšujemo rok za oddajo ponudb do 23.12.2019. Sklop 2 se izloči iz razpisne dokumentacije, tako kot je bilo pojasnjeno v odgovorih.
24.9.2019411-5/2019Dobava UZ aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje9.10.2019 do 9:00
ePonudba
9.10.2019, 9:05 eJNUZ aparati
UZ aparati dopolnitev sprememba
 - 2.10.2019 (vključuje tudi odklenjeno verzijo)
20.9.2019410-6/2019Prenova lekarne - GOI dela14.10.2019 do 9:00 ePonudba14.10.2019, 9:05 eJNPrenova lekarne SBB 2019
Načrti
7.8.2019410-4/18-1Živila (ponudbe za dobavo v letu 2020)2.9.2019 do 9.002.9.2019 ob 11:00ŽIVILA ponudbeni obrazec
17.5.2019410-4/2019Zdravila14.6.2019 do 12:00

21.6.2019 do 9:00 
ePonudba

Zdravila objavljeno 14.6.2019
8.3.2019411-2/2019Dobava mobilnega rentgenskega aparata s C-lokom ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme23.4.2019 ob 9:00
ePonudba 
23.4.2019 ob 9:05Mobilni RTG aparat s C-lokom sprememba 2
Razpisna dokumentacija - odklenjena

1.2.2019411-1/2019Izvedba GOI del za ureditev prostora za CT aparat
19.2.2019 do 9:00
ePondba

19.2.2019 ob 9:05Izvedba prostora za CT aparat 
Izvedba prostora za CT aparat - dopolnitev
 - 4.2.2019
Specifikacija predračuna - dopolnitev
 -  14.2.2019 - Izločeni Medicinski plini. Ponudniki naj pri pripravi  ponudbe uporabijo to specifikacijo predračuna.
 d11.1.2019410-1/2019

Kirurški šivalni in ostali potrošni material

15.2.2019 do 9:00 ePonudba15.2.2019 ob 9:05Kirurški šivalni in potrošni material
Obrazec št.13
Kirurški šivalni in potrošni material - sprememba 07.02.2019

17.12.2018410-9/2018Material za osteosintezo22.1.2019 do 9:00 ePonudba22.1.2019 ob 9:15Material za osteosintezo - dopolnitev
28.9.2018410-7/2018Dobava materiala za artroskopske operacije kolena in ramena8.11.2018 do 9:00 ePonudba08.11.2018 ob 9:15Material za artroskopske operacije kolena in ramen
26.10.2018 - Podaljšan rok za oddajo ponudb
12.10.2018410-6/2018Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje19.10.2018 do 9:00 ePonudba19.10.2018 ob 9:15CT aparat_sprememba - 12.10.2018
19.9.2018410-6/2018Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje19.10.2018 do 9:00 ePonudba19.10.2018 ob 9:15CT aparat
3.10.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba
4.10.2018 ob 9:15
Lekarna GOI - sprememba -  odklenjene vrstice za vnos cen v tabelah KJUČAVNIČARSKA DELA in MIZARSKA DELA
3.10.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:154 EL lekarna- sprememba - odklenjene vrstice za vnos cen v tabeli 1. RAZSVETLJAVA , 4. STIKALNI BLOKI, 8. IKS
28.9.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:154 EL lekarna- sprememba
14.9.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice 4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:15 

Prenova lekarne - sprememba in dopolnitev_1

Sheme in načrti


Nazaj na vrh