Podmeni

Javna naročila

Splošna bolnišnica Brežice je kot javni zavod pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objaveOznakaPredmetRok za predložitev ponudbeDatum odpiranja ponudbRazpisna dokumentacija
10.4.2017411-6/2017Opravljanje prevoznih storitev (ponovitev)21.4.201721.4.2017 9:30OPRAVLJANJE PREVOZNIH STORITEV.zip
21.3.2017410-4/2017Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila4.5.20174.5.2017 9:30PRANJE PERILA.zip
14.3.2017411-4/2017Opravljanje prevoznih storitev27.3.201727.3.2017, 9:30prevozne storitve
14.3.2017411-3/2017Računalniška oprema27.3.201727.3.2017, 9:30Računalniška oprema
28.2.2017410-2/2017Poštne storitve13.3.201713.3.2017, 9:30Poštne storitve 
Predračun - OBR2.xls
12.4.2017410-3/2017Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev 221.4.201721.4.2017, 9:30Mamografski aparat sprememba dopolnitev_2
5.4.2017410-3/2017Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev19.4.201719.4.2017, 9:30Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev
10.3.2017410-3/2017Mamografski aparat

Mamografski aparat

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 220 - 230 (% DDV - pravilen prikaz)14.2.201714.2.2017, 9:30Predračun OBR4 zadnja verzija

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 218 (formula izračuna skupne vrednsoti)
14.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna (popravki označni z rdečo in zeleno barvo) 6.2.2016, 12:5714.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30
11.01.2017410-1/2017Potrošni sanitetni material14.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30Potrošni sanitetni material