Podmeni

Javna naročila

Splošna bolnišnica Brežice je kot javni zavod pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objaveOznakaPredmetRok za predložitev ponudbeDatum odpiranja ponudbRazpisna dokumentacija
12.1.2018410-1/2018Zdravila16.2.2018, 9:0016.2.2018, 10:00Zdravila


Zdravila - sprememba OBR-2 (predračun)

OBR-2 Predračun - sprememba, dopolnitev


Zdravila - sprememba OBR- (predračun) - 2

OBR-2 Predračun (Zdravila 2017) - sprememba, dopolnitev - 2
1.12.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji kapacitet proizvedene električne energije na enem agregatu

Objava - neposredna pogodba - Agregat
1.12.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o souporabi - najemu prostorov hladilnice, prostora za poslovitev in oskrbo

Objava - neposredna pogodba - Prosektura.docx
27.9.2017410-5/2017Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo - SB Brežice in vzdrževanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe2.11.2017, 9:002.11.2017, 9:30Sterilizatorji
Sterilizatorji - sprememba_1
Sterilizatorji - sprememba_2 - zadnja verzija (25.10.2017)
21.9.2017411-10/2017Dobava zabojnikov za infektivne odapdke, zbiranje in odvoz infektivnih odpadkov29.9.2017, 9:0029.9.2017, 9:30inf. odpadki-2017-NMV.zip
5.9.2017411-9/2017Prenova porodne sobe in sanitarij19.9.2017, 9:0019.9.2017, 9:30Prenova porodne sobe in sanitarij.zip
Prenova porodne sobe in sanitarij - SPREMEMBA.zip


Prenova porodne sobe in sanitarij - PZI dokumentacija 
PZI dokumentacija - porodna soba, sanitarije
4.8.2017
Živila4.9.20174.9.2017 9:30PREDRAČUN.xls
12.7.2017411-8/2017Sanitetni material9.8.2017, 9:009.8.2017, 9:30Sanitetni material
21.7.2017411-8/2017Saniteni material - sprememba

Predračun_sprememba
23.6.2017411-7/2017Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgentne pediatrične ambulante
17.7.2017, 9:0017.7.2017, 9:30Nadstrešnica in urgentna pediatrična ambulanta
5.7.2017411-7/2017Sprememba in dopolnitev obrazca predračuna - Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgentne pediatrične ambulante


7.7.2017411-7/2017Sprememba in dopolnitev obrazca predračuna - Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgnetne pediatrične ambulante - ZADNJA VERZIJA

Predračun_Sprememba in dopolnitev 07-07-2017
10.4.2017411-6/2017Opravljanje prevoznih storitev (ponovitev)21.4.201721.4.2017 9:30OPRAVLJANJE PREVOZNIH STORITEV.zip
21.3.2017410-4/2017Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila4.5.20174.5.2017 9:30PRANJE PERILA.zip
14.3.2017411-4/2017Opravljanje prevoznih storitev27.3.201727.3.2017, 9:30prevozne storitve
14.3.2017411-3/2017Računalniška oprema27.3.201727.3.2017, 9:30Računalniška oprema
28.2.2017410-2/2017Poštne storitve13.3.201713.3.2017, 9:30Poštne storitve 
Predračun - OBR2.xls
12.4.2017410-3/2017Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev 221.4.201721.4.2017, 9:30Mamografski aparat sprememba dopolnitev_2
5.4.2017410-3/2017Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev19.4.201719.4.2017, 9:30Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev
10.3.2017410-3/2017Mamografski aparat

Mamografski aparat

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 220 - 230 (% DDV - pravilen prikaz)14.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30Predračun OBR4 zadnja verzija

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 218 (formula izračuna skupne vrednsoti)
14.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30

410-1/2017Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna (popravki označni z rdečo in zeleno barvo) 6.2.2016, 12:5714.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30
11.01.2017410-1/2017Potrošni sanitetni material14.2.2017, 9:0014.2.2017, 9:30Potrošni sanitetni material