Podmeni

Javna naročila

Prenova lekarne - razpisna dokumentacija.zipSplošna bolnišnica Brežice je kot javni zavod pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objaveOznakaPredmetRok za predložitev ponudbeDatum odpiranja ponudbRazpisna dokumentacija
19.9.2018410-6/2018Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje19.10.2018 do 9:00 ePonudba19.10.2018 ob 9:15CT aparat
14.9.2018411-5/2018Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice 4.10.2018 do 9:00 ePonudba4.10.2018 ob 9:15 

Prenova lekarne - sprememba in dopolnitev_1

Sheme in načrti