NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Javna naročila

Splošna bolnišnica Brežice je kot javni zavd pri nabavi blaga, naročanju storitev oziroma gradenj, dolžna ravnati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena ZJN-3 na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si/) objavljamo naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti: 

  • v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 EUR, 

  • v primeru naročanja gradenj: 40.000 EUR.

Datum objave Oznaka Predmet Rok za predložitev ponudbe Datum odpiranja ponudb Razpisna dokumentacija
14.5.2024 410-6/2024 MRI sistem z RF kletko 14.6.2024
do 9.00
14.6.2024
ob 12.00
Objava
MR dokumentacija

31.8.2023 410-11/2023 Dobava zdravil 2.10.2023 do 9.00 2.10.2023 ob 10.00 Zdravila_2023_sprememba
Zdravila_Ponudbeni predračun_popravek_2

24.7.2023 412-482/23 Dobava živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti
4.9.2023 do 10.00
Ponudbeni_obrazec-Živila_2023-24
2.8.2022 412-453/2022 Dobava živil, ekoloških živil in živil iz shem kakovosti 23.8.2022 do 10.00
Dobava živil


Projektna dokumentacija DGD - PZI za izgradnjo objekta F, preureditev objekta A, dograditev rdeče in sive cone v urgentnem centru ter izgradnja prebujevalnice v okviru OP bloka SB Brežice


PZI ZA IZGRADNJO OBJEKTA F

410-5/2021 Dobava, montaža in pogarancijsko vzdrževanje digitalnega magnetno resonančnega sistema

PID
2.8.2021
410-4/18-3
Živila (ponudbe za dobavo v letu 2021)
1.9.2021 do 9.00
1.9.2021 ob 11.00
Ponudbeni obrazec-ŽIVILA 2021.xls
3.6.2021 411-9/2021 Ureditev prostorov internističnih ambulant 15.6.2021 do 9.00 15.6.2021 do 9.30
Ureditev prostorov za internistične ambulante
29.3.2021 411-4/2021 Izvedba GOI del in inštalacijskih del za prenovo male OP dvorane ter prebujevalnice v SB Brežice
12.4.2021 do 9.00 12.4.2021 ob 9.30 PZI dokumentacija enaka kot v predmetu z oznako 411-3/2021
18.3.2021 411-3/2021 Izvedba GOI del in inštalacijskih del za prenovo male OP dvorane ter prebujevalnice v SB Brežice 29.3.2021 do 9.00 zaključeno Razpisna dokumentacija
PZI - Prenova male_OP in prebujevalnice
14.7.2020 410-5/2020 Zdravila 1.9.2020 do 9.00 1.9.2020 ob 9.05 eJN Zdravila_sprememba_2.zip
.zip vsebuje tudi odklenjeno verzijo razpisne dokumentacije
30.7.2020
410-4/18-2
Dobava živil in ekološko pridelanih živil
1.9.2020 do 9.00

Ponudbeni obrazec
12.3.2020 410-2/2020 Dokončanje GOI del v prvem in drugem nadstropju za potrebe CIT in PACU ter radiološkega oddelka SB Brežice
6.4.2020 do 9.00 ePonudba  6.4.2020, 9.01 eJN RD - sprememba_1-popravek-specifikacija-rušitvena dela - 27.3.2020 

Sheme CIT_PACU

Sheme CIT_PACU_arhitektura

Sheme CIT_PACU_strojnica_vod_kanal

Sheme CIT_PACU_strojnica_Prezr

Sheme CIT_PACU_strojnica_ogr_hla

Sheme CIT_PACU_strojnica_MP

17.2.2020 410-1/2020 Nakup in namestitev RTG aparata za Splošno bolnišnico Brežice ter vzdrževanje opreme oziroma celotnega sistema za obdobje petih (5) let po poteku garancijske dobe
10.4.2020 do 9.00 ePonudba 10.4.2020, 9.01 eJN RTG_aparat_SB_Brežice - sprememba, dopolnitev_3 - 23.3.2020

Pojasnilo:  Predmet javnega naročil  v 2. sklopu je pogarancijsko vzdrževanje za obdobje petih (5) let.

Ponekod v RD napisano 8 let. Gre za napako.

31.1.2020 411-1/2020 Dobava in montaža opreme za lekarno v SB Brežice
24.2.2020 do 10.00 ePonudba 24.2.2020, 10.01  Oprema za lekarno SB Brežice - dopolnitev_4
21.11.2019 411-6/2019 Certificirana pretvorba (skeniranje), zajem in elektronska hramba zdravstvene dokumentacije internega oddelka in ORL ambulante SB Brežice v digitalni obliki
23.12.2019 do 9.00 ePonudba 23.12.2019, 9.02 eJN Digitalizacija - sprememba 1
Zaradi napake pri objavi na PJN podaljšujemo rok za oddajo ponudb do 23.12.2019. Sklop 2 se izloči iz razpisne dokumentacije, tako kot je bilo pojasnjeno v odgovorih.
24.9.2019 411-5/2019 Dobava UZ aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje 9.10.2019 do 9:00
ePonudba
9.10.2019, 9:05 eJN UZ aparati
UZ aparati dopolnitev sprememba
 - 2.10.2019 (vključuje tudi odklenjeno verzijo)
20.9.2019 410-6/2019 Prenova lekarne - GOI dela 14.10.2019 do 9:00 ePonudba 14.10.2019, 9:05 eJN Prenova lekarne SBB 2019
Načrti
7.8.2019 410-4/18-1 Živila (ponudbe za dobavo v letu 2020) 2.9.2019 do 9.00 2.9.2019 ob 11:00 ŽIVILA ponudbeni obrazec
17.5.2019 410-4/2019 Zdravila 14.6.2019 do 12:00

21.6.2019 do 9:00 
ePonudba

Zdravila objavljeno 14.6.2019
8.3.2019 411-2/2019 Dobava mobilnega rentgenskega aparata s C-lokom ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme 23.4.2019 ob 9:00
ePonudba 
23.4.2019 ob 9:05 Mobilni RTG aparat s C-lokom sprememba 2
Razpisna dokumentacija - odklenjena

1.2.2019 411-1/2019 Izvedba GOI del za ureditev prostora za CT aparat
19.2.2019 do 9:00
ePondba

19.2.2019 ob 9:05 Izvedba prostora za CT aparat 
Izvedba prostora za CT aparat - dopolnitev
 - 4.2.2019
Specifikacija predračuna - dopolnitev
 -  14.2.2019 - Izločeni Medicinski plini. Ponudniki naj pri pripravi  ponudbe uporabijo to specifikacijo predračuna.
 d11.1.2019 410-1/2019

Kirurški šivalni in ostali potrošni material

15.2.2019 do 9:00 ePonudba 15.2.2019 ob 9:05 Kirurški šivalni in potrošni material
Obrazec št.13
Kirurški šivalni in potrošni material - sprememba 07.02.2019

17.12.2018 410-9/2018 Material za osteosintezo 22.1.2019 do 9:00 ePonudba 22.1.2019 ob 9:15 Material za osteosintezo - dopolnitev
28.9.2018 410-7/2018 Dobava materiala za artroskopske operacije kolena in ramena 8.11.2018 do 9:00 ePonudba 08.11.2018 ob 9:15 Material za artroskopske operacije kolena in ramen
26.10.2018 - Podaljšan rok za oddajo ponudb
12.10.2018 410-6/2018 Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje 19.10.2018 do 9:00 ePonudba 19.10.2018 ob 9:15 CT aparat_sprememba - 12.10.2018
19.9.2018 410-6/2018 Dobava in vgradnja CT aparata ter pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje 19.10.2018 do 9:00 ePonudba 19.10.2018 ob 9:15 CT aparat
3.10.2018 411-5/2018 Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba
4.10.2018 ob 9:15
Lekarna GOI - sprememba -  odklenjene vrstice za vnos cen v tabelah KJUČAVNIČARSKA DELA in MIZARSKA DELA
3.10.2018 411-5/2018 Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice
4.10.2018 do 9:00 ePonudba 4.10.2018 ob 9:15 4 EL lekarna- sprememba - odklenjene vrstice za vnos cen v tabeli 1. RAZSVETLJAVA , 4. STIKALNI BLOKI, 8. IKS
28.9.2018 411-5/2018 Prenova lekarne - del II.faze CIT in PACU SB Brežice 4.10.2018 do 9:00 ePonudba 4.10.2018 ob 9:15 4 EL lekarna- sprememba
14.9.2018 411-5/2018 Prenova lekarne - del II. faze CIT in PACU SB Brežice  4.10.2018 do 9:00 ePonudba 4.10.2018 ob 9:15 

Prenova lekarne - sprememba in dopolnitev_1

Sheme in načrti


Nazaj na vrh