NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

INFORMACIJA OSIGURANICIMA IZ DRUGIH DRŽAVA - HR -


1. Ostvarenje prava 

Republika Slovenija nudi zdravstvene usluge stranim osiguranicima na osnovi europskog zakonodavstva iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja te bilateralnih sporazuma o socijalnoj zaštiti. Ti sporazumi detaljno određuju krug osoba za koje vrijede i opseg pravana zdravstvene usluge u slučaju privremenog ili stalnog boravka napodručju druge države ugovornika. 

U skladu s valjanim sporazumima, strane osigurane osobe u Republici Sloveniji mogu ostvariti ne samo hitne i potrebne nego i planirane zdravstvene usluge. 


2. Prava na hitne i neodložne zdravstvene usluge

Osiguranici iz država s kojima je sklopljena konvencija na osnovi dokumenta navedenog u Tablici 1 pravo na sljedeće zdravstvene usluge:

  • hitne medicinske pomoci,

  • zdravstvenih usluga hitnog lijecenja.

Bez doplata su Vam zajamčene samo hitne zdravstvene usluge, a ostale potrebne usluge samo u određenom postotku, jednako kao i za slovenske osiguranike.


Naziv državeDokument kojim se strana osigurana osoba identificira
Države EU i EGP te ŠvicarskaEU-KZZ (europska zdravstvenakartica), certifikat koji nadomješta EU-KZZ, Obrazac E111
MakedonijaDvojezicni obrazac RM/SI 3
BiHDvojezicni obrazac BH/SI 3

Tablica 1: Dokumenti za ostvarivanje hitnih i neodložnih zdravstvenih usluga

Osiguranici iz ostalih država moraju sve troškove zdravstvenih usluga podmiriti sami.


3. Širi opseg prava i pravo na planirane zdravstvene usluge

Za ostvarenje prava na zdravstvene usluge u širem opseg, kao što suhitna pomoć i hitno liječenje, potrebna je obrazac „Potvrda o pravu nazdravstvene usluge za stranog osiguranika i njegove članoveobitelji“, koji izdaje mjerodavna područna jedinica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije (ZZZS) kad strana osigurana osobapredoči odgovarajući dokaz o osiguranju, naveden u Tablici 2.

Jednak postupak vrijedi i za ostvarenje planiranih zdravstvenih usluga tei njih ostvarujete s odgovarajućim dokumentima navedenim u Tablici 2,slovenski izvođači usluga obvezni su zajamčiti zdravstvene usluge nanačin i u skladu s postupcima koji vrijede za domače osiguranike, uzpoštovanje vremena čekanja u pojedinoj struci.

Originalan obrazac osiguranik predoci prilikom primanja na lijecenje.


Naziv državeDokument kojim se strana osigurana osoba identificira
Države EU i EGP te ŠvicarskaObrazac E112
MakedonijaDvojezicni obrazac RM/SI 4
BiHDvojezicni obrazac BH/SI 4

Tablica 2: Dokumenti za ostvarivanje planiranih zdravstvenih usluga

Osiguranici iz drugih država moraju sve troškove zdravstvenih usluga podmiriti sami.


4. Ostvarivanje zdravstvenih usluga bez dokumenata o osiguranju 

Ako ne predocite odgovarajuci dokument o osiguranju prilikom pregleda ili najkasnije do završetka bolnickog lijecenja, bit cete u cijelosti uplatitelj svihtroškova lijecenja, bez obzira na valjano zakonodavstvo i sporazume. 


5. Komercijalno putno osiguranje 

Osobe koje imaju sklopljenu policu s kojim od ponudaca komercijalnih zdravstvenih osiguranja u vrijeme boravka u inozemstvu (npr. Elvia, AssistanceCoris, EuroCross,...), mogu ostvariti zdravstvene usluge u opsegu koji je dogovoren policom i u skladu s opcim uvjetima vašeg osiguranja. 

Dokazuje se vašom policom osiguranja izdanom kod vašeg osiguratelja koja je podloga za dobivanje jamstva za placanje troškova. Ako u vrijeme vašegboravka u bolnici od vašeg osiguratelja ne dobijemo jamstva za placanje troškova, troškove nastale kod nas morat cete podmiriti sami, a kasnije cetemoci ostvariti povrat troškova neposredno kod osiguravatelja. 


6. Osobe iz država s kojima nisu sklopljeni sporazumi 

Osobe koje dolaze iz država koje nisu navedene u Tablicama 1 i 2, same su uplatitelji za sve troškove zdravstvene usluge. Troškove možete podmiriti ugotovini na svim blagajnama bolnice. 

Placanje je moguce i sljedecim kreditnim karticama: 

  • Eurocard, 

  • Visa, 

  • Diners, 

  • Maestro. 

Karticom možete podmiriti obveze u redovito radno vrijeme na prijemnom pultu bolnice.

Nazaj na vrh