Podmeni

Hišni red in obiski

Hišni red

Bolnišnični delovni dan zaposlenih in bolnikov je z manjšimi odstopanji enak na vseh oddelkih. Prosimo, da vi in vaši obiskovalci upoštevate razpored dnevnih obveznosti na oddelku, ki je praviloma tak:

 • od 6.00 do 6.30 predaja službe nočne izmene dopoldanski,

 • od 6.30 do 13.00 zdravstvena nega bolnikov, zajtrk, dopoldanska vizita, preiskave, pregledi, terapevtski postopki, operacije, kosilo,

 • od 13.00 do 15.00 predaja službe dopoldanske izmene popoldanski, popoldanski počitek,

 • od 15.00 do 21.00 obiski, popoldanska vizita, zdravstvena nega bolnikov, večerja,

 • od 22.00 do 6.00 nočni počitek.


Higiena prostorov

V bolnišnici se trudimo, da bi bili vsi prostori urejeni in čisti. Če tudi sami pazite na higieno prostorov, opreme in pripomočkov, s tem veliko prispevate h kakovosti svojega bivanja pri nas.


Počitek in gibanje

Bolnik potrebuje počitek, zato prosimo, da se čimveč zadržujete v bolniški sobi, da čim manj hodite po bolnišnici, da ne motite drugih bolnikov in dela osebja. Če nimate predpisanega strogega ležanja, ste lahko zunaj bolnišnične sobe takrat, ko ne ovirate razdeljevanja hrane in zdravil, merjenja temperature, zdravniških vizit in preiskav. O odhodu z oddelka in iz bolnišnične stavbe v bolnišnični park vsakič obvestite medicinsko sestro.


Prehrana

Obroke hrane vam bomo postregli v bolniški sobi. Dieto vam bo predpisal zdravnik. Ker je hrana pomemben del zdravljenja, vas prosimo, da vam svojci ne prinašajo dodatne hrane. V primeru posebnih želja ali težav pri sestavi vašega jedilnika, se pogovorite z medicinsko sestro na oddelku ali z lečečim zdravnikom.


Kajenje in alkohol

Prinašanje alkoholnih pijač v bolnišnico in pitje le teh ni dovoljeno. Alkohol v kombinaciji z zdravili lahko poslabša zdravstveno stanje.

Med zdravljenjem močno odsvetujemo tudi kajenje, ki že po določilih Zakona o prepovedi kajenja v zdravstvenih ustanovah v bolnišnici ni dovoljeno. Prepoved velja brez izjeme za vse prostore v bolnišnici.


Informacije svojcem

 Ob sprejemu v bolnišnico vas bomo prosili, da poveste, mi pa bomo zapisali:

 • komu smemo dajati informacije o vašem zdravstvenem stanju,

 • kdo vas lahko obiskuje v času bivanja v bolnišnici,

 • komu smemo posredovati podatke iz vaše zdravstvene dokumentacije.

Če ne želite dati take izjave, bomo informacijo o vašem zdravstvenem stanju praviloma dajali svojcem, s katerimi živite, oziroma drugim najožjim sorodnikom.

Zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu praviloma ne dajemo. To storimo le v primerih, ko je tako dogovorjeno ali zelo nujno.


Informacije daje dežurni zdravnik, praviloma v popoldanskem času, in sicer:

 • na internem oddelku med 14.30 in 15. uro,

 • na kirurškem oddelku med 16.45 in 17. uro,

 • na ginekološkem oddelku med 17. in 18. uro,

 • na otroškem oddelku med 11. in 13. uro in

 • na intenzivni terapiji med 13. in 14.30 uro.


Obiski v bolnišnici

OddelekDelovnikiNedelje in prazniki
INTERNI ODDELEK 14.30 - 16.00 14.00 - 16.00
KIRURŠKI ODDELEK 16.00 - 17.00 14.00 - 17.00
GINEKOLOŠKO - PORODNI ODDELEK 16.00 - 17.00 14.00 - 17.00
OTROŠKI ODDELEK 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00


Obiski na oddelku za anestezijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje so možni le po dogovoru z medicinskim osebjem v času med 13.00 - 13.45 uro.

Zaradi možnih okužb odsvetujemo, da vas obiskujejo majhni otroci.

Obiskovalce prosimo, da ne povzročajo hrupa in pazijo na red in čistočo.