Podmeni

Hišni red in obiski

Obiski v SB Brežice - začasen ukrep

Splošna bolnišnica Brežice zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 omejuje obiske svojcev v prostorih bolnišnice.

Ker je nevarnost vnosa SARS-Cov-2 v našo ustanovo velika, so obiski dodatno omejeni in so možni ob doslednem upoštevanju naslednjih navodil:

 • Obiski so možni le pri hospitaliziranih bolnikih, ki se zdravijo v bolnišnici več kot 7 dni. Pri ostalih bolnikih obiski niso možni.

 • Obiski bolnikov na oddelkih so le ob sredah od 14.30 do 15. 30 ure.

 • K enemu bolniku gre lahko v enem dnevu na obisk le ena oseba.

 • Obisk je omejen na 15 minut.

 • Vhod za obiskovalce ostaja izključno skozi objekt B.

 • V bolnišnico ni dovoljeno prinašati hrane in drugih prigrizkov.

 • Obvezno je razkuževanje rok in uporaba maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred samim vstopom v bolnišnico.

 • Obisk se omogoči obiskovalcem, ki izpolnjujejo PCT pogoj.

 • Obiskovalcem se zmeri telesna temperatura in opravi epidemiološka triaža. V kolikor kljub izpolnjevanju PCT pogoja obiskovalec kaže sum na obolelost s covid-19, se možnost obiska zavrne.

Obiski svojcev iz pietetnih razlogov so možni v skladu z individualnim dogovorom z vodstvom oddelka oziroma zdravnikom, ki pacienta zdravi.

Prosimo za dosledno spoštovanje navodil.

Anica Hribar, direktorica


Hišni red

Bolnišnični delovni dan zaposlenih in bolnikov je z manjšimi odstopanji enak na vseh oddelkih. Prosimo, da vi in vaši obiskovalci upoštevate razpored dnevnih obveznosti na oddelku, ki je praviloma tak:

 • od 6.00 do 6.30 predaja službe nočne izmene dopoldanski,

 • od 6.30 do 13.00 zdravstvena nega bolnikov, zajtrk, dopoldanska vizita, preiskave, pregledi, terapevtski postopki, operacije, kosilo,

 • od 13.00 do 15.00 predaja službe dopoldanske izmene popoldanski, popoldanski počitek,

 • od 15.00 do 21.00 obiski, popoldanska vizita, zdravstvena nega bolnikov, večerja,

 • od 22.00 do 6.00 nočni počitek.


Higiena prostorov

V bolnišnici se trudimo, da bi bili vsi prostori urejeni in čisti. Če tudi sami pazite na higieno prostorov, opreme in pripomočkov, s tem veliko prispevate h kakovosti svojega bivanja pri nas.


Počitek in gibanje

Bolnik potrebuje počitek, zato prosimo, da se čimveč zadržujete v bolniški sobi, da čim manj hodite po bolnišnici, da ne motite drugih bolnikov in dela osebja. Če nimate predpisanega strogega ležanja, ste lahko zunaj bolnišnične sobe takrat, ko ne ovirate razdeljevanja hrane in zdravil, merjenja temperature, zdravniških vizit in preiskav. O odhodu z oddelka in iz bolnišnične stavbe v bolnišnični park vsakič obvestite medicinsko sestro.


Prehrana

Obroke hrane vam bomo postregli v bolniški sobi. Dieto vam bo predpisal zdravnik. Ker je hrana pomemben del zdravljenja, vas prosimo, da vam svojci ne prinašajo dodatne hrane. V primeru posebnih želja ali težav pri sestavi vašega jedilnika, se pogovorite z medicinsko sestro na oddelku ali z lečečim zdravnikom.


Kajenje in alkohol

Prinašanje alkoholnih pijač v bolnišnico in pitje le teh ni dovoljeno. Alkohol v kombinaciji z zdravili lahko poslabša zdravstveno stanje.

Med zdravljenjem močno odsvetujemo tudi kajenje, ki že po določilih Zakona o prepovedi kajenja v zdravstvenih ustanovah v bolnišnici ni dovoljeno. Prepoved velja brez izjeme za vse prostore v bolnišnici.


Informacije svojcem

 Ob sprejemu v bolnišnico vas bomo prosili, da poveste, mi pa bomo zapisali:

 • komu smemo dajati informacije o vašem zdravstvenem stanju,

 • kdo vas lahko obiskuje v času bivanja v bolnišnici,

 • komu smemo posredovati podatke iz vaše zdravstvene dokumentacije.

Če ne želite dati take izjave, bomo informacijo o vašem zdravstvenem stanju praviloma dajali svojcem, s katerimi živite, oziroma drugim najožjim sorodnikom.

Zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu praviloma ne dajemo. To storimo le v primerih, ko je tako dogovorjeno ali zelo nujno.


Informacije daje dežurni zdravnik, praviloma v popoldanskem času, in sicer:

 • na internem oddelku med 14.30 in 15. uro,

 • na kirurškem oddelku med 16.45 in 17. uro,

 • na ginekološkem oddelku med 17. in 18. uro,

 • na otroškem oddelku med 11. in 13. uro in

 • na intenzivni terapiji med 13. in 14.30 uro.


Obiski v bolnišnici

OddelekDelovnikiNedelje in prazniki
INTERNI ODDELEK 14.30 - 16.00 14.00 - 16.00
KIRURŠKI ODDELEK 16.00 - 17.00 14.00 - 17.00
GINEKOLOŠKO - PORODNI ODDELEK 16.00 - 17.00 14.00 - 17.00
OTROŠKI ODDELEK 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00


Obiski na oddelku za anestezijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje so možni le po dogovoru z medicinskim osebjem v času med 13.00 - 13.45 uro.

Zaradi možnih okužb odsvetujemo, da vas obiskujejo majhni otroci.

Obiskovalce prosimo, da ne povzročajo hrupa in pazijo na red in čistočo.


NAVODILA IN PRIPOROČILA OBISKOVALCEM

Če bolnik potrebuje pomoč pri hranjenju in drugih dejavnostih, je prisotnost ene osebe v času kosila ali večerje zaželena, vendar le po poprejšnjem dogovoru z medicinsko sestro.

V enotah intenzivne terapije, v porodnišnici in na nekaterih drugih oddelkih so obiski strožje omejeni.

Obiski v enotah intenzivne terapije in enotah intenzivne nege so praviloma kratki (10 do 15 minut); istočasno lahko obišče bolnika največ eden obiskovalec.

Obiski pri otrocih so za starše ali skrbnike praviloma neomejeni, odvisno od zdravstvenega stanja otroka. Istočasno naj se pri otroku zadržujeta največ dve osebi. V času obiskov naj ima otrok tudi priložnost za mirovanje in počitek. Da otrok v bolnišnici ne bi bil preveč osamljen, priporočamo, da ga starši pogosto obiskujejo. Če želijo, lahko otroka ob pomoči medicinske sestre tudi negujejo in skrbijo za njegovo dobro počutje.

Ob vstopu na bolniški oddelek naj obiskovalci povprašajo o bolnikovi nastanitvi pri informatorju oziroma medicinski sestri.

Priporočamo, da si obiskovalci pred vstopom v bolniško sobo in ob odhodu razkužijo roke.

Če je bolnik v izolaciji, naj se obiskovalci pred vstopom v sobo posvetujejo z medicinsko sestro.

Zaradi nemotenega izvajanja zdravstvene obravnave in obzirnosti do bolnika obiskovalce prosimo, da istočasno bolnika ne obiščeta več kot dve osebi ter da upoštevajo navodila zdravstvenega osebja. V primeru obiska zdravnika, različnih postopkov in posegov v bolniški sobi naj obiskovalci zapustijo bolniško sobo.

V času obiskov prosimo obiskovalce, da se posvetijo samo bolniku, ki so ga prišli obiskat, ter upoštevajo njegovo zdravstveno stanje in počutje, hkrati naj bodo obzirni tudi do drugih bolnikov v sobi.

Neprimerno vedenje v bolnišnici je moteče.

Posedanje po bolniških posteljah iz higienskega vidika ni dovoljeno.

Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno dotikanje aparatur.

Bolniška hrana je namenjena le bolnikom.

Za obiskovalce so v SB Brežice na voljo samopostrežni avtomati s hrano in pijačo ter okrepčevalnica, ki se nahaja v kletnih prostorih bolnišnice.

Prehrambni priboljški, ki jih prinašajo obiskovalci, lahko bolnika razveselijo, hkrati pa utegnejo motiti predpisano zdravljenje, zato naj jih prinesejo le v dogovoru z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Prinašanje alkoholnih pijač, cigaret in drugih opojnih snovi bolniku ni dovoljeno.

Kajenje v bolnišnici ni dovoljeno.

Ljudje s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico.

Otroci lahko pridejo na obisk v spremstvu odraslih in naj bodo pod nadzorom. Zaradi možnosti prenosa okužb obiskov majhnih otrok ne priporočamo.

Prostor igralnice je namenjen izključno hospitaliziranim otrokom.

Obiskov na dan operativnega posega ne priporočamo.

Na izrecno željo bolnika, če mu zdravstveno stanje to dopušča, se lahko sreča tudi s svojim hišnim ljubljenčkom, toda zunaj bolniške zgradbe.

Prinašanje cvetja v bolnišiko sobo iz higienskih razlogovo ni zaželeno.