NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Hišni red in obiski

Hišni red

Bolnišnični delovni dan zaposlenih in bolnikov je z manjšimi odstopanji enak na vseh oddelkih. Prosimo, da vi in vaši obiskovalci upoštevate razpored dnevnih obveznosti na oddelku, ki je praviloma tak:

 • od 6.00 do 6.30 predaja službe nočne izmene dopoldanski,

 • od 6.30 do 13.00 zdravstvena nega bolnikov, zajtrk, dopoldanska vizita, preiskave, pregledi, terapevtski postopki, operacije, kosilo,

 • od 13.00 do 15.00 predaja službe dopoldanske izmene popoldanski, popoldanski počitek,

 • od 15.00 do 21.00 obiski, popoldanska vizita, zdravstvena nega bolnikov, večerja,

 • od 22.00 do 6.00 nočni počitek.


Higiena prostorov

V bolnišnici se trudimo, da bi bili vsi prostori urejeni in čisti. Če tudi sami pazite na higieno prostorov, opreme in pripomočkov, s tem veliko prispevate h kakovosti svojega bivanja pri nas.


Počitek in gibanje

Bolnik potrebuje počitek, zato prosimo, da se čimveč zadržujete v bolniški sobi, da čim manj hodite po bolnišnici, da ne motite drugih bolnikov in dela osebja. Če nimate predpisanega strogega ležanja, ste lahko zunaj bolnišnične sobe takrat, ko ne ovirate razdeljevanja hrane in zdravil, merjenja temperature, zdravniških vizit in preiskav. O odhodu z oddelka in iz bolnišnične stavbe v bolnišnični park vsakič obvestite medicinsko sestro.


Prehrana

Obroke hrane vam bomo postregli v bolniški sobi. Dieto vam bo predpisal zdravnik. Ker je hrana pomemben del zdravljenja, vas prosimo, da vam svojci ne prinašajo dodatne hrane. V primeru posebnih želja ali težav pri sestavi vašega jedilnika, se pogovorite z medicinsko sestro na oddelku ali z lečečim zdravnikom.


Kajenje in alkohol

Prinašanje alkoholnih pijač v bolnišnico in pitje le teh ni dovoljeno. Alkohol v kombinaciji z zdravili lahko poslabša zdravstveno stanje.

Med zdravljenjem močno odsvetujemo tudi kajenje, ki že po določilih Zakona o prepovedi kajenja v zdravstvenih ustanovah v bolnišnici ni dovoljeno. Prepoved velja brez izjeme za vse prostore v bolnišnici.


Informacije svojcem

 Ob sprejemu v bolnišnico vas bomo prosili, da poveste, mi pa bomo zapisali:

 • komu smemo dajati informacije o vašem zdravstvenem stanju,

 • kdo vas lahko obiskuje v času bivanja v bolnišnici,

 • komu smemo posredovati podatke iz vaše zdravstvene dokumentacije.

Če ne želite dati take izjave, bomo informacijo o vašem zdravstvenem stanju praviloma dajali svojcem, s katerimi živite, oziroma drugim najožjim sorodnikom.

Zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu praviloma ne dajemo. To storimo le v primerih, ko je tako dogovorjeno ali zelo nujno.


Informacije daje dežurni zdravnik, praviloma v popoldanskem času, in sicer:

 • na internem oddelku med 14.30 in 15. uro, na tel. št.:

  • interni oddelek I: 07 46 68 227

  • interni oddelek II: 07 46 68 162

  • NBO oddelek: 07 46 68 164

 • na kirurškem oddelku med 16.45 in 17. uro, na tel. št.: 07 46 68 126

 • na ginekološkem oddelku med 17. in 18. uro, na tel. št.: 07 46 68 145

 • na otroškem oddelku med 11. in 13. uro, na tel. št.: 07 46 68 242 in

 • na intenzivni terapiji med 13. in 14.30 uro, na tel. št. 07 46 68 137


Obiski v bolnišnici


Zaradi zmanjšanja števila hospitaliziranih pacientov s COVID 19 in drugimi respiratornimi boleznimi, se od torka, 27. 2. 2024 naprej, ponovno omogočijo obiski svojcev na vseh oddelkih bolnišnice.

Ker je pojavnost različnih respiratornih okužb v okolju še vedno znatna, pa obiskovalce prosimo za spoštovanje navodil, ki omogočajo varovanje zdravja vseh udeležencev. Obiskovalce prosimo, da:

 • je hkrati pri enem pacientu na obisku največ 1 obiskovalec,

 • si obiskovalci razkužujejo roke,

 • obiskovalci ohranjano ustrezno varnostno razdaljo do pacientov in drugih obiskovalcev in ne posedajo po bolniških posteljah,

 • v sobah s pacienti uporabljajo zaščitne maske.

OBISKI

DELOVNIK

PRAZNIKI IN NEDELJE

INFORMACIJE SVOJCEM *

interni oddelek

14.30 – 16.00

14.00 – 16.00

14.30 – 15.00

kirurški oddelek

16.00 – 17.00

14.00 – 17.00

16.45 – 17.00

otroški oddelek

11.00 – 17.00

11.00 – 17.00

11.00 – 13.00

ginekološko-porodni odd.

16.00 – 17.00

14.00 – 17.00

17.00 – 18.00

odd za anestezijo, reanim. in intenzivno zdravljenje

Po dogovoru z zdravnikom

Po dogovoru z zdravnikom

13.00 – 14.30

*Informacije dajo praviloma dežurni zdravniki (možno tudi lečeči zdravnik ali zdravnik, ki je za to določen s strani predstojnika oddelka)

Telefonske Informacije o pacientih zdravniki dajejo svojcem izključno po predhodnem dogovoru med zdravnikom in svojcem.

Med vikendi in prazniki informacij o zdravstvenem stanju pacientov ne dajemo.

Priporočila, ki veljajo še naprej:

 • Največ en zdrav obiskovalec na enega pacienta (brez kakršnihkoli simptomov bolezni),

 • Razkuževanje rok,

 • Ustrezna varnostna razdalja med pacientom in obiskovalci,

 • Uporaba zaščitnih mask v primeru tesnejšega stika

 • Brez vnašanja hrane in pijače

Z izdajo tega navodila prenehajo veljati vsa do sedaj izdana navodila.

Obiski na oddelku za anestezijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje so možni le po dogovoru z medicinskim osebjem v času med 13.00 - 13.45 uro.

Zaradi možnih okužb odsvetujemo, da vas obiskujejo majhni otroci.

Obiskovalce prosimo, da ne povzročajo hrupa in pazijo na red in čistočo.

Trenutno velja drugačen spored obiskov, ki je objavljen v rubriki: https://www.sb-brezice.si/aktualno.html


NAVODILA IN PRIPOROČILA OBISKOVALCEM

Če bolnik potrebuje pomoč pri hranjenju in drugih dejavnostih, je prisotnost ene osebe v času kosila ali večerje zaželena, vendar le po poprejšnjem dogovoru z medicinsko sestro.

V enotah intenzivne terapije, v porodnišnici in na nekaterih drugih oddelkih so obiski strožje omejeni.

Obiski v enotah intenzivne terapije in enotah intenzivne nege so praviloma kratki (10 do 15 minut); istočasno lahko obišče bolnika največ eden obiskovalec.

Obiski pri otrocih so za starše ali skrbnike praviloma neomejeni, odvisno od zdravstvenega stanja otroka. Istočasno naj se pri otroku zadržujeta največ dve osebi. V času obiskov naj ima otrok tudi priložnost za mirovanje in počitek. Da otrok v bolnišnici ne bi bil preveč osamljen, priporočamo, da ga starši pogosto obiskujejo. Če želijo, lahko otroka ob pomoči medicinske sestre tudi negujejo in skrbijo za njegovo dobro počutje.

Ob vstopu na bolniški oddelek naj obiskovalci povprašajo o bolnikovi nastanitvi pri informatorju oziroma medicinski sestri.

Priporočamo, da si obiskovalci pred vstopom v bolniško sobo in ob odhodu razkužijo roke.

Če je bolnik v izolaciji, naj se obiskovalci pred vstopom v sobo posvetujejo z medicinsko sestro.

Zaradi nemotenega izvajanja zdravstvene obravnave in obzirnosti do bolnika obiskovalce prosimo, da istočasno bolnika ne obiščeta več kot dve osebi ter da upoštevajo navodila zdravstvenega osebja. V primeru obiska zdravnika, različnih postopkov in posegov v bolniški sobi naj obiskovalci zapustijo bolniško sobo.

V času obiskov prosimo obiskovalce, da se posvetijo samo bolniku, ki so ga prišli obiskat, ter upoštevajo njegovo zdravstveno stanje in počutje, hkrati naj bodo obzirni tudi do drugih bolnikov v sobi.

Neprimerno vedenje v bolnišnici je moteče.

Posedanje po bolniških posteljah iz higienskega vidika ni dovoljeno.

Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno dotikanje aparatur.

Bolniška hrana je namenjena le bolnikom.

Za obiskovalce so v SB Brežice na voljo samopostrežni avtomati s hrano in pijačo ter okrepčevalnica, ki se nahaja v kletnih prostorih bolnišnice.

Prehrambni priboljški, ki jih prinašajo obiskovalci, lahko bolnika razveselijo, hkrati pa utegnejo motiti predpisano zdravljenje, zato naj jih prinesejo le v dogovoru z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Prinašanje alkoholnih pijač, cigaret in drugih opojnih snovi bolniku ni dovoljeno.

Kajenje v bolnišnici ni dovoljeno.

Ljudje s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico.

Otroci lahko pridejo na obisk v spremstvu odraslih in naj bodo pod nadzorom. Zaradi možnosti prenosa okužb obiskov majhnih otrok ne priporočamo.

Prostor igralnice je namenjen izključno hospitaliziranim otrokom.

Obiskov na dan operativnega posega ne priporočamo.

Na izrecno željo bolnika, če mu zdravstveno stanje to dopušča, se lahko sreča tudi s svojim hišnim ljubljenčkom, toda zunaj bolniške zgradbe.

Prinašanje cvetja v bolnišiko sobo iz higienskih razlogovo ni zaželeno.


Nazaj na vrh