NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

E-naročanje

Ministrstvo za zdravje pacientom omogoča tudi centralno spletno naročanje za vse slovenske zdravstvene institucije na naslovu: https://narocanje.ezdrav.si/. 

Ker eNaročanje omogoča vpogled v čakalne sezname vseh specialistov na enem mestu, pacient sam lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno dobo. 

Čakalne dobe za zdravstvene storitve v vseh slovenskih zdravstvenih institucijah lahko preverite na spletni https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice.

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se lahko pacient naroči na enega izmed naslednjih načinov: 

  • Pacienta lahko naroči zdravnik, ki je izdal elektronsko napotnico. 

  • Pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/ (v tem primeru pacient potrebuje 13-mestno številko napotnice in svojo številko zdravstvenega zavarovanja). 

  • Pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://zvem.ezdrav.si (v tem primeru pacient potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo).

Pacient se še vedno lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse do sedaj obstoječe načine naročanja, ki jih ta omogoča (osebno, telefonsko, pisno, klasično elektronsko naročanje: https://www.sb-brezice.si/narocilo-na-pregled.html). 

eNaročanje - navodila za paciente: http://www.ezdrav.si/wp-content/uploads/sites/10/downloads/2017/03/eNarocanje-navodila-za-paciente_si-2017-03-31-final.pdf.

Nazaj na vrh