NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Društvo za zdravje srca in ožilja

Ime društva: DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE PODRUŽNICA POSAVJE
Naslov in sedež:
Černelčeva 17, 8250 BREŽICE
Telefon:
041 690 291 (Ana Kalin)
Davčna številka:
SI87636484
Matična številka:
4592238
Vodstvo in organi društva:
Upravni odbor:
Franc Černelič, predsednik, Milena Strašek, dr.med., podpredsednica, Ana Kalin, tajnica, Dražen Levojević, član, Lojze Štih, član, Franc Černelič, član in Silva Dobnik, član.
Nadzorni odbor:
Janez Kalan, predsednik, Nada Černe, član in Slavica Erban, član.
Kontaktna oseba: Ana Kalin
Kontaktni telefon:
041 690 291


Predstavitev društva

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnica Posavje je bilo ustanovljeno 31.03.1999. 

Cilji: Ozavestiti čim večje število ljudi in zmanjšati pojavnosti bolezni srca in ožilja ali jih vsaj pomakniti na kasnejše obdobje ter ohranjati splošno zdravje posameznika z zdravim načinom življenja. 

Naloge: 

  • delo na področju preventive za ohranjanje zdravja in zdravega načina življenja, 

  • meritve dejavnikov tveganja: krvnega pritiska, maščob in sladkorja v krvi, 

  • meritev indeksa telesne mase, 

  • prirejanje tečajev temeljnih postopkov oživljanja, 

  • prirejanje in organiziranje predavanj znanih strokovnjakov, 

  • zdravstvena vzgoja bolnikov s srčno žilnimi bolezni, 

  • prirejanje rekreativnih lažjih pohodov in izletov.


ČLANSTVO 

http://www.zasrce.si 

OBVESTILA/DOGODKI 

13 let posavske podružnice Društva za zdavje srca in ožilja http://vimeo.com/38043347 

UPORABNE POVEZAVE 


Nazaj na vrh