NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

COVID 19 - OBVESTILO ZA JAVNOST

Splošna bolnišnica Brežice obvešča prebivalce, da bo spremenjena organizacija dela v času od 16. 3. do 27. 3. 2020 na naslednji način:

  1. Od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje se preneha z izvajanjem vseh specialističnih ambulant, naročenega operativnega programa, kakor tudi ginekološkega dispanzerja.

  2. Izvaja se urgentna služba – IPP, KPP, pediatrična in ginekološka urgenca ter program za hospitalizirane paciente. Ginekološka ambulanta za nosečnice in nujne ginekološke primere dela vsak delavnik od 8.00 do 15.00. Okulistična ambulanta za nujne primere dela vsako sredo od 11.00 do 14.00.

  3. Prekinitev dela v ambulantah in operativni dejavnosti se določa za čas od 16. 3. do 27. 3. Glede na epidemiološko situacijo bodo nadaljnji ukrepi določeni v tednu od 23. 3. do 27. 3. za naprej.

  4. V času od od 16. 3. do 27. 3. velja prepoved prisotnosti očetov in drugih spremljevalcev na porodu.

  5. V času od 16. 3. do 27. 3. zunanji obiskovalci ne morejo vstopati v bolnišnično menzo.

Hkrati obveščamo, da v Splošni bolnišnici Brežice v tej fazi niso nameščeni pacienti okuženi s COVID 19.

UC Brežice je ena od šestnajstih vstopnih točk v Sloveniji, kjer se odvzemajo vzorci pacientom s sumom na okužbo s koronavirusom. Odvzem vzorcev poteka po predpisanem protokolu. Za organizacijo ekip za odvzem vzorcev skrbi Zdravstveni dom Brežice. Za odvzem vzorcev in obravnavo pacientov sta pred Urgentnim centrom nameščena dva zabojnika. Pacienti s sumom na okužbo s koronavirusom ne vstopajo v prostore UC.

Vstop v UC je kontroliran. Za kontrolo vstopajočih v bolnišnico je zadolžena diplomirana medicinska sestra pred vhodom v UC dopoldne, popoldne pa triažna sestra. V času od 16. 3. do 27. 3. bo za kontrolo vstopajočih v bolnišnico skrbela triažna sestra. Vhod v UC je zaklenjen. Za vstop je potrebno pozvoniti na zvonec, ki je nameščen pred notranjimi vhodnimi vrati v objekt.

Od pričetka delovanja enotne vstopne točke pa do 12. 3. 2020 do 20.00 je bilo na vstopni točki odvzetih skupno 63 vzorcev. En vzorec je bil včeraj pozitiven.

Bolnišnica je vzpostavila tudi posebne ukrepe za zaposlene. Velja prepoved za potovanje v tujino (razen za zaposlene, ki prihajajo na delo iz Hrvaške). Zaposleni, ki so se v tem tednu vrnili iz potovanja v tujini, morajo biti 14 dni v samoizolaciji doma.

Anica Hribar, direktorica

Datum:13.03.2020, Številka: 00-13/20-1

Vse objave
Nazaj na vrh