NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Civilna zaščita

Poverjenica: Alenka Planinc
Namestnik:
Rok Škvarč

Operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanje ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah se izvaja kot enoten sistem v strnjenih objektih bolnišnice. 

Pri pripravi različnih dokumentov in organizaciji vaj sodelujemo z drugimi institucijami in občinsko enoto za zaščito in reševanje. 

Vsako leto organiziramo interno usposabljanje zaposlenih in praktično vajo. S tem spodbujamo uslužbence, da redno obnavljajo znanje na področju varstva pred požarom in drugimi nesrečami.


Nazaj na vrh