Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 5. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
17
50
- operacije kil
14
20
41
- operacije žolčnih kamnov
14
20
48
- artroskopije
14
27
44
- karpalni kanal
14
20
62
- hallux valgus
14
41
115
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
48
58
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 5. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

21

30

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT brez kontrasta

7

13

17

CT s kontrastom
8
14
16

UZ abdomna

15

66

76

UZ skeleta

21

468

514

UZ dojk

14

114

125

UZ ožilja - kardiologija

14

108

202

Rentgen

3

6

6

Internistična ambulanta

20

150

181

Hematološka ambulanta

21

35

41

Nefrološka ambulanta    

29

129

147

Gastroenterološka ambulanta

65

146

160

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

60

78

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
14
110
120

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

20

125

150

Nevrološka ambulanta

27

76

85

EMG

23

106

146

Okulistika - okulistični pregledi

14

85

100

Presejanje diabetične retinopatije

7

34

41

Optika Rimc
14
14
14
Optika Krško

14

14
14
Optika Keber

14

14
14

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
20
41
136
·  kolonoskopija
22
261
507

ORL

14

42

62

Protibolečinska ambulanta

13

58

104

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
14
49
70
·  UZ srca
14
118
155
·  holter EKG
22
146
197
·  holter RR

14

76
154

Pediatrična ambulanta

9

14

34

Pediatrična alergološka amb.

9

62

69

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

7

14

36

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 31. 5. 2021

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14

14

0

30

105

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja

60

90

14

62

76


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137