Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 8. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
26
96
- operacije kil
14
22
76
- operacije žolčnih kamnov
14
22
75
- artroskopije
14
26
63
- karpalni kanal
14
19
72
- hallux valgus
14
34
131
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
26
79
- endoproteza kolka
14
29
83
- endoproteza kolena
14
29
82
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 8. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

27

37

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja. Zaradi koriščenja LD bo v avgustu ambulanta delala samo dopoldne, zato se je ČD za redne preglede podaljšala v oktober in november.

0

0

0

CT brez kontrasta

12

35

40

CT s kontrastom
13
43
131

UZ abdomna

22

145

174

UZ skeleta

37

571

651

UZ dojk

23

180

215

UZ ožilja - kardiologija

12

112

163

Rentgen

2

2

2

Internistična ambulanta

34

142

173

Hematološka ambulanta

28

37

68

Nefrološka ambulanta    

44

148

169

Gastroenterološka ambulanta

54

159

166

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

29

82

113

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
14
150
165

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

30

140

165

Nevrološka ambulanta

40

85

105

EMG

47

110

131

Okulistika - okulistični pregledi

33

107

118

Presejanje diabetične retinopatije

14

51

55

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
16
50
121
·  kolonoskopija
55
272
639

ORL

19

37

47

Protibolečinska ambulanta

15

49

103

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
15
90
126
·  UZ srca
12
128
156
·  holter EKG
16
187
219
·  holter RR

14

93
173

Pediatrična ambulanta

14

15

34

Pediatrična alergološka amb.

14

173

196

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

14

63

98

Diabetološka ambulanta

7

58

62

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

75

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja
27
54
68

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137