Podmeni

Čakalne dobe

Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja še vzpostavlja, občasno prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.

Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije. Čakalna doba za operacije je okvirna. Predhodno je potreben pregled pri določenem kirurgu glede na vrsto operacije.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 9. 2018

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

Operacije na ožilju

10

10

10

Operacije kil

10

10

10

Operacije žolčnih kamnov

10

10

10

Artroskopije

10

10

10

Odstranitev osteosintetskega materiala

10

10

10

Haluxi

10

10

10

Karpalni kanal

10

10

10

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

1

1

1

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT

21

21

21

UZ abdomna

21

21

21

UZ skeleta

14

210

210

UZ dojk

14

30

30

UZ ožilja - kardiologija

14

90

170

Rentgen

4

4

4

Internistična ambulanta

14

30

60

Hematološka ambulanta

14

60

60

Nefrološka ambulanta    

14

60

60

Gastroenterološka ambulanta

45

45

45

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

30

30

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

120

120

120

Nevrološka ambulanta

120

300

310

EMG

20

55

80

Okulistika

14

52

57

Optika Rimc

 10

10 

10

Optika Krško

 10

10
10
Optika Keber

 10

10
10

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
14
30
30
·  kolonoskopija
14
90
120

ORL

14

90

120

Protibolečinska ambulanta

14

30

30

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
7
7
7
·  UZ srca
14
60
120
·  holter EKG
90
90
110
·  holter RR
1
20
60

Pediatrična ambulanta

1

1

1

Pediatrična alergološka amb.

14

30

45

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

2

39

39

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 30. 9. 2018

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14

14

0

21

21

Fizioterapija - čakalna doba 0 dni za pooperativna stanja

60

90

21

90

120


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje (informacije o času delovanja ambulant): 07 46 68 111

Pooblaščene osebe za čakalni seznam in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Mojca Tomše

07/4668-157 ali 07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

07/4668-195

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Anita Mujakić

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137