Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31.7. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
13

74    

117
- operacije kil
10
20
108
- operacije žolčnih kamnov
4
18
103
- artroskopije
11
24
66
- karpalni kanal
12
21
87
- hallux valgus
3
52
129
- odstranitev osteosintetskega materiala
5
18
87
- endoproteza kolka
18

26

96
- endoproteza kolena
27
38
209
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 7. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

32

82

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

24

47

62

CT s kontrastom
21
45
63

UZ abdomna

25

159

187

UZ skeleta

66    

682

731

UZ dojk

45

236

312

UZ ožilja - kardiologija

18

80

108

Rentgen

6

14

20

Internistična ambulanta

101

368

377

Hematološka ambulanta

24

76

96

Nefrološka ambulanta    

126

448

507

Gastroenterološka ambulanta

89

322

367

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

32

151

188

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
40
210
250

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

50

204

270

Nevrološka ambulanta

69

164

192

EMG

41

133

158

Okulistika - okulistični pregledi

59

137

193

Presejanje diabetične retinopatije

130

221

264

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
33
110
165
·  kolonoskopija
89
269
510

ORL

80

234

279

Protibolečinska ambulanta

10

40

66

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
18
75
96
·  UZ srca
20
130
168
·  holter EKG
119
420
437
·  holter RR

52

137
195

Pediatrična ambulanta

12

18

24

Pediatrična alergološka amb.

11

117

158

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

11

117

158

Diabetološka ambulanta

10

10

10

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

84

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja
18
59
101

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137