Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 4. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
22
37
- operacije kil
14
28
42
- operacije žolčnih kamnov
14
22
43
- artroskopije
14
29
46
- karpalni kanal
14
21
64
- hallux valgus
14
36
116
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
36
70
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 4. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

21

30

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT brez kontrasta

8

15

17

CT s kontrastom
10
18
21

UZ abdomna

11

51

65

UZ skeleta

21

449

518

UZ dojk

11

119

120

UZ ožilja - kardiologija

14

133

187

Rentgen

7

7

7

Internistična ambulanta

21

111

187

Hematološka ambulanta

15

35

56

Nefrološka ambulanta    

30

112

143

Gastroenterološka ambulanta

20

141

168

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

50

63

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
14
90
114

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

20

95

120

Nevrološka ambulanta

23    

95

99

EMG

30

100

133

Okulistika - okulistični pregledi

14

65

70

Presejanje diabetične retinopatije

29

63

71

Optika Rimc
14
14
14
Optika Krško

14

14
14
Optika Keber

14

14
14

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
43
88
150
·  kolonoskopija
37
192
407

ORL

17

59

98

Protibolečinska ambulanta

10

45

91

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
14
35
72
·  UZ srca
14
113
156
·  holter EKG
14
135
196
·  holter RR

14

60
147

Pediatrična ambulanta

8

14

31

Pediatrična alergološka amb.

7

42

63

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

7

14

30

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 30. 4. 2021

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14

14

0

30

60

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja

60

90

14

30

77


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137