Podmeni

Čakalne dobe

Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja še vzpostavlja, občasno prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.

Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije. Pregled pred operacijo je praviloma brez čakalne dobe, razen, če želite določenega operaterja, ki ima čakalno dobo. Po pregledu je poseg opravljen predvidoma v roku enega meseca - lahko tudi prej ali pa malo kasneje. To velja za vse operacije, razen za artroskopije, odstranitev osteosintetskega materiala in halukse, kjer je redni plačan program za leto 2017 presežen, zato v letošnjem letu teh posegov ne izvajamo več, vsi čakajoči pacienti pa se uvrščajo na čakalni seznam za leto 2018.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30.11.2017

Hitra

Redna

OPERATIVNI POSEGI

  

 

Operacije na ožilju

34 dni

34 dni

Operacije kil

34 dni

34 dni

Operacije žolčnih kamnov

34 dni

34 dni

Artroskopije

90 dni

90 dni

Odstranitev osteosintetskega materiala

90 dni

90 dni

Haluxi

90 dni

90 dni

Karpalni kanal

34 dni

34 dni

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-preventiva

30 dni

30 dni

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

39 dni   

39 dni

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0 dni

0 dni

CT

10 dni 

12 dni 

UZ abdomna

14 dni

17 dni

UZ skeleta

87 dni

131 dni

UZ dojk

19 dni

19 dni

UZ ožilja - kardiologija

129 dni

157 dni

Rentgen

4 dni

4 dni

Internistična ambulanta

18 dni

18 dni

Hematološka ambulanta

48 dni

48 dni

Nefrološka ambulanta    

 54 dni

54 dni

Gastroenterološka ambulanta

55 dni

55 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

133 dni

133 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

133 dni

133 dni

Nevrološka ambulanta

117 dni

153 dni

EMG

76 dni

110 dni

Okulistika – dr. Macan

68 dni

82 dni

Optika Rimc

14 dni   

14 dni

Optika Keber
14 dni
14 dni

Gastroenterologija, endoskopija:·  gastroskopija 
26 dni
38 dni
·  kolonoskopija
88 dni
157 dni

ORL

42 dni

56 dni

Protibolečinska ambulanta

26 dni

52 dni

Kardiodiagnostika:·  cikloergometrija
39 dni
76 dni
·  UZ srca
38 dni
53 dni
·  holter EKG
14 dni 
14 dni
·  holter RR
1 dan
5 dni

Pediatrična ambulanta

1 dan

1 dan

Pediatrična alergološka amb.

59 dni

63 dni

Kirurška ambulanta

3 dni

3 dni

Diabetološka ambulanta

0 dni

0 dni

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 30.11.2017

Hitra

Redna

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

Fizioterapija - čakalna doba 0 dni za pooperativna stanja

60 dni

90 dni

60 dni

90 dni


Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Odgovorne osebe in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Milena Radanovič

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in gleženjski indeksi

Željka Tušek Fendre

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Tanja Libenšek

07/4668-157 ali 07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

07/4668-195

EMG

Irena Detiček


Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Milena Radanovič

07/4668-222

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Cvetka Predanič

07/4668-147

Rentgen

Sonja Herakovič

07/4668-166

CT

Sonja Herakovič

07/4668-166

UZ

Sonja Herakovič

07/4668-166

Ortopedska

Milena Radanovič

07/4668-222

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137