NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 8. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
1

27

91
- operacije kil
12
20
61
- operacije žolčnih kamnov
6
26
58
- artroskopije
12
44
75
- karpalni kanal
21
35
64
- hallux valgus
33
64
91
- odstranitev osteosintetskega materiala
12
21
79
- endoproteza kolka
12

21

79
- endoproteza kolena
12
27
83
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 8. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

54

54

119

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

22

43

58

CT s kontrastom
28
50
54

UZ abdomna

19

174

202

UZ dojk

23

301

392

UZ ožilja - kardiologija

40

154

189

Rentgen

2

5

7

Internistični pregledi
126
334
791

Kardiološki pregledi

173

371

777

Hematološka ambulanta

75

285

343

Gastroenterološka ambulanta

205

469

684

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

34

194

222

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
152
306
356
Ortopedska ambulanta - dr. Povhe
127
222
233

Nevrološka ambulanta

58

194

226

EMG

54

156

189

Okulistika - okulistični pregledi

167

328

334

Presejanje diabetične retinopatije

19

211

229

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
48
114
195
·  kolonoskopija
28
315
587

ORL

110

197

248

Protibolečinska ambulanta

11

201

247

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
68
126
175
·  UZ srca
40
153
180
·  holter EKG
64
75
89
·  holter RR

56

126
173

Pediatrična ambulanta

7

16

22

Pediatrična alergološka amb.

14

77

96

Kirurški pregledi - zdravnik po razporedu - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po izbranem zdravniku
Kirurški in proktološki pregledi - Matjaž Pohar, dr. med.
oktober 2023
april 2024
junij 2024
Kirurški pregledi - Matic Županić, dr. med.
februar 2024
julij 2024
avgust 2024
Kirurški pregledi in proktološki pregledi - Milan Babič, dr.med.
oktober 2023
december 2023
januar 2024
Kirurški pregledi - Ajda Železnik, dr. med.
oktober 2023
december 2023
januar 2024

Diabetološka ambulanta

2

50

50

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

78

Fizioterapija
33
126
152

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Apolonija Bašič

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Romana Hriberšek

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Apolonija Bašič

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Apolonija Bašič

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137

Nazaj na vrh