Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31.12. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
42
77
- operacije kil
14
58
79
- operacije žolčnih kamnov
14
63
78
- artroskopije
14
29
51
- karpalni kanal
14
25
49
- hallux valgus
14
49
98
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
45
70
- endoproteza kolka
14
73
88
- endoproteza kolena
14
59
120
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 12. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

23

65

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

14

23

25

CT s kontrastom
11
22
25

UZ abdomna

15

151

182

UZ skeleta

39

634

651

UZ dojk

14

203

225

UZ ožilja - kardiologija

14

91

120

Rentgen

3

7

8

Internistična ambulanta

56

213

225

Hematološka ambulanta

14

28

35

Nefrološka ambulanta    

81

276

303

Gastroenterološka ambulanta

64

196

232

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

90

120

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
20
160
210

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

16

155

189

Nevrološka ambulanta

44

107

130

EMG

30

106

127

Okulistika - okulistični pregledi

14

116

120

Presejanje diabetične retinopatije

28

29

43

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
28
63
106
·  kolonoskopija
29
266
630

ORL

14

23

29

Protibolečinska ambulanta

8

63

81

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
18
53
115
·  UZ srca
14
147
177
·  holter EKG
23
241
282
·  holter RR

9

74
175

Pediatrična ambulanta

14

21

35

Pediatrična alergološka amb.

15

142

168

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

16

70

95

Diabetološka ambulanta

2

21

24

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

50

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja
19
47
75

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137