Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30.4. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
9

13

84
- operacije kil
15
20
99
- operacije žolčnih kamnov
15
41
76
- artroskopije
20
28
59
- karpalni kanal
8
20
87
- hallux valgus
14
43
111
- odstranitev osteosintetskega materiala
8
27
77
- endoproteza kolka
17
29
90
- endoproteza kolena
27
44
118
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 4. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

28

59

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

22

43

62

CT s kontrastom
21
34
58

UZ abdomna

20

153

183

UZ skeleta

42

657

687

UZ dojk

22

202

232

UZ ožilja - kardiologija

13

84

113

Rentgen

6

13

15

Internistična ambulanta

83

268

370

Hematološka ambulanta

80

105

266

Nefrološka ambulanta    

114

370

385

Gastroenterološka ambulanta

76

209

258

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

29

105

158

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
29
156
200

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

34

211

223

Nevrološka ambulanta

64

146

174

EMG

34

105

132

Okulistika - okulistični pregledi

48

97

112

Presejanje diabetične retinopatije

7

42

42

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
48
92
98
·  kolonoskopija
55
287
626

ORL

55

142

204

Protibolečinska ambulanta

8

44

59

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
13
69
87
·  UZ srca
15
118
148
·  holter EKG
91
356
391
·  holter RR

8

93
118

Pediatrična ambulanta

9

17

20

Pediatrična alergološka amb.

13

100

142

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

22

69

76

Diabetološka ambulanta

7

7

7

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

133

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja
20
76
90

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137