Podmeni

Čakalne dobe

Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja še vzpostavlja, občasno prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.

Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 7. 2018

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

Operacije na ožilju

42

42

42

Operacije kil

42

42

42

Operacije žolčnih kamnov

42

42

42

Artroskopije

42

42

42

Odstranitev osteosintetskega materiala

42

108

118

Haluxi

42

97

150

Karpalni kanal

42

42

42

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

7

7

7

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT

18

18

18

UZ abdomna

14

26

33

UZ skeleta

30

210

210

UZ dojk

14

40

50

UZ ožilja - kardiologija

30

90

180

Rentgen

6

6

6

Internistična ambulanta

30

30

60

Hematološka ambulanta

30

60

60

Nefrološka ambulanta    

70

60

104

Gastroenterološka ambulanta

14

60

98

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

30

30

50

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

131

131

131

Nevrološka ambulanta

120

270

310

EMG

14

60

120

Okulistika

14

63

70

Optika Rimc

 10

10 

10

Optika Krško

 10

10
10
Optika Keber

 10

10
10

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
14
45
60
·  kolonoskopija
30
120
180

ORL

14

110

120

Protibolečinska ambulanta

14

30

30

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
30
30
30
·  UZ srca
14
30
120
·  holter EKG
30
60
120
·  holter RR
25
30
90

Pediatrična ambulanta

1

1

1

Pediatrična alergološka amb.

14

30

45

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

36

36

36

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 31. 7. 2018

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske - čakalne dobe za redno naročene preglede se zaradi letnih dopustov podaljšajo v september in oktober, ker ambulanta dela samo v dopoldanskem času

14

14

0

14

60

Fizioterapija - čakalna doba 0 dni za pooperativna stanja

60

90

25

90

120


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje (informacije o času delovanja ambulant): 07 46 68 111

Pooblaščene osebe za čakalni seznam in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Mojca Tomše

07/4668-157 ali 07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

07/4668-195

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Anita Mujakić

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137