NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 28. 4. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
6

38

45
- operacije kil
20
25
59
- operacije žolčnih kamnov
7
10
47
- artroskopije
5
41
75
- karpalni kanal
18
31
56
- hallux valgus
8
41
144
- odstranitev osteosintetskega materiala
6
31
52
- endoproteza kolka
5

17

70
- endoproteza kolena
6
18
80
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 28. 4. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

32

49

116

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

20

49

59

CT s kontrastom
24
52
102

UZ abdomna

28

175

195

UZ dojk

24

300

392

UZ ožilja - kardiologija

45

137

166

Rentgen

5

5

10

Internistični pregledi
116
304
426

Kardiološki pregledi

147

321

412

Hematološka ambulanta

35

103

188

Nefrološka ambulanta    

136

460

580

Gastroenterološka ambulanta

206

444

591

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

24

181

220

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
94
270
325

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

Bolniško odsoten. Ne sprejema pacientov.

Nevrološka ambulanta

94

185

222

EMG

28

122

157

Okulistika - okulistični pregledi

91

157

188

Presejanje diabetične retinopatije

5

206

255

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
24
45
83
·  kolonoskopija
28
231
535

ORL

63

110

147

Protibolečinska ambulanta

38

157

213

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
45
68
82
·  UZ srca
35
143
178
·  holter EKG
54
362
441
·  holter RR

52

154
200

Pediatrična ambulanta

10

19

24

Pediatrična alergološka amb.

10

66

112

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

48

115

123

Diabetološka ambulanta

38

73

73

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

147

Fizioterapija
59
115
129

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Apolonija Bašič

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Romana Hriberšek

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Apolonija Bašič

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Apolonija Bašič

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137

Nazaj na vrh