Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 10. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
1

44

82
- operacije kil
26
30
83
- operacije žolčnih kamnov
16
30
71
- artroskopije
12
27
77
- karpalni kanal
19
34
55
- hallux valgus
1
55
105
- odstranitev osteosintetskega materiala
1
21
68
- endoproteza kolka
12

69

86
- endoproteza kolena
27
47
131
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 10. 2022

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

12

26

79

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

23

34

43

CT s kontrastom
22
40
43

UZ abdomna

16

173

195

UZ skeleta

86  

800

901

UZ dojk

33

295

390

UZ ožilja - kardiologija

19

83

111

Rentgen

6

13

16

Internistična ambulanta

89

282

404

Hematološka ambulanta

21

58

99

Nefrološka ambulanta    

138

457

509

Gastroenterološka ambulanta

96

330

370

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

19

146

160

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
56
209
281

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

Bolniško odsoten. Ne sprejema pacientov.

Nevrološka ambulanta

63

160

215

EMG

33

104

117

Okulistika - okulistični pregledi

43

121

155

Presejanje diabetične retinopatije

34

125

168

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
15
43
55
·  kolonoskopija
37
243
401

ORL

44

148

198

Protibolečinska ambulanta

9

96

117

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
15
7589
·  UZ srca
23
142
177
·  holter EKG
117
401
439
·  holter RR

44

152
197

Pediatrična ambulanta

12

20

29

Pediatrična alergološka amb.

19

134

149

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

27

96

111

Diabetološka ambulanta

35

35

50

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

84

Fizioterapija
19
75
89

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Sodič

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137