NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 28. 2. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
1

34

69
- operacije kil
22
25
62
- operacije žolčnih kamnov
11
22
54
- artroskopije
18
40
70
- karpalni kanal
18
25
35
- hallux valgus
1
41
109
- odstranitev osteosintetskega materiala
1
26
47
- endoproteza kolka
1

18

68
- endoproteza kolena
6
29
88
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 28. 2. 2023

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

29

40

111

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

25

46

53

CT s kontrastom
25
46
57

UZ abdomna

28

179

208

UZ skeleta

85

802

902

UZ dojk

32

300

391

UZ ožilja - kardiologija

26

81

116

Rentgen

4

12

15

Internistični pregledi
53
245
306

Kardiološki pregledi

74

319

411

Hematološka ambulanta

25

43

102

Nefrološka ambulanta    

138

459

511

Gastroenterološka ambulanta

95

300

348

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

25

186

258

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
125
270
322

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

Bolniško odsoten. Ne sprejema pacientov.

Nevrološka ambulanta

74

167

200

EMG

40

109

158

Okulistika - okulistični pregledi

55

125

151

Presejanje diabetične retinopatije

46

209

417

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
18
40
63
·  kolonoskopija
32
245
518

ORL

15

116

153

Protibolečinska ambulanta

25

88

113

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
40
64
84
·  UZ srca
32
137
175
·  holter EKG
95
369
441
·  holter RR

43

153
200

Pediatrična ambulanta

11

25

26

Pediatrična alergološka amb.

11

62

102

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

53

126

167

Diabetološka ambulanta

34

55

55

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

84

Fizioterapija
39
88
116

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Apolonija Bašič

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Janja Pešec

Katarina Filipčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Romana Hriberšek

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137

Nazaj na vrh