Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30.11. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
33
78
- operacije kil
14
47
75
- operacije žolčnih kamnov
14
17
83
- artroskopije
14
29
51
- karpalni kanal
14
26
47
- hallux valgus
14
47
103
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
36
70
- endoproteza kolka
14
75
85
- endoproteza kolena
14
61
119
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 11. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

13

22

48

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja.

0

0

0

CT brez kontrasta

12

19

22

CT s kontrastom
8
20
26

UZ abdomna

15

153

180

UZ skeleta

40

632

650

UZ dojk

12

201

223

UZ ožilja - kardiologija

7

103

180

Rentgen

2

5

8

Internistična ambulanta

58

208

229

Hematološka ambulanta

23

26

29

Nefrološka ambulanta    

105

278

300

Gastroenterološka ambulanta

75

183

229

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

90

120

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
20
155
210

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

16

160

189

Nevrološka ambulanta

49

103

118

EMG

33

99

120

Okulistika - okulistični pregledi

15

117

128

Presejanje diabetične retinopatije

9

41

48

Optika Rimc
14
30
30
Optika Krško

14

30
30
Optika Keber

14

30
30

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
82
119
166
·  kolonoskopija
90
292
569

ORL

7

12

20

Protibolečinska ambulanta

7

63

85

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
40
56
110
·  UZ srca
16
145
175
·  holter EKG
56
258
292
·  holter RR

54

97
170

Pediatrična ambulanta

15

22

35

Pediatrična alergološka amb.

60

148

183

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja

19

63

78

Diabetološka ambulanta

2

33

33

OSNOVNA DEJAVNOST


Dispanzer za ženske

0    

30

50

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja
19
47
75

Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-298

Interna, gastroenterološka in nefrološka ambulanta ter kardiološka diagnostika (UZ srca, holter RR, holter EKG, CEM, UZ ožilja - VZS: 1941, 1942, 1988, 1989)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka diagnostika (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137