Podmeni

Čakalne dobe

Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja občasno podira, takrat prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.

Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije. Čakalna doba za operacije je okvirna. Predhodno je potreben pregled pri določenem kirurgu glede na vrsto operacije.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 1. 2020

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
35
35
- operacije kil
14
30
30
- operacije žolčnih kamnov
14
30
60
- karpalni kanal
14
30
50
- ostale kirurške operacije
14
30
30
- artroskopije
14
90
150
- hallux valgus
14
150
180
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
70
70

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Za vse nenujne operacije je potreben predhoden pregled pri kirurgu. Pacienti, ki nimajo želje po določenem operaterju (npr. kile, žolčni kamni, karpalni kanal, ipd.), lahko predoperativni pregled opravijo takoj, brez predhodnega naročila. Pregleda jih zdravnik iz mesečnega razporeda.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31. 1. 2020

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

21

30

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT brez kontrasta

7   

11

11

CT s kontrastom
8
28
31

UZ abdomna

14

63

66

UZ skeleta

21

270

300

UZ dojk

14

113

147

UZ ožilja - kardiologija

14

90

160

Rentgen

2     

4

4

Internistična ambulanta

14

90

120

Hematološka ambulanta

14

42

71

Nefrološka ambulanta    

30

80

110

Gastroenterološka ambulanta

30

40

65

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

21    

32

60

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

30

90

120

Nevrološka ambulanta

38

92

109

EMG

21

157

200

Okulistika - okulistični pregledi

14

64

64

Presejanje diabetične retinopatije

2

30

30

Optika Rimc
14
14
14
Optika Krško

 14

14
14
Optika Keber

 14

14
14

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
21
51
63
·  kolonoskopija
17
123
303

ORL

14

28

60

Protibolečinska ambulanta

14

29

29

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
14
80
107
·  UZ srca
14
77
114
·  holter EKG
14
60
90
·  holter RR

30

60
120

Pediatrična ambulanta

14

21

21

Pediatrična alergološka amb.

4

42

46

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

7

14

30

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 31. 1. 2020

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14

14

0

30

80

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja

60

90

30

90

100


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Mojca Tomše

07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137