Podmeni

Čakalne dobe

Čakalna doba se je zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije Covid-19 in nadaljevalnih ukrepov za obvladovanje širjenja Covid-19 v nekaterih dejavnostih začasno podaljšala.

Objavljeni termini na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ in mesečni podatki o čakalni dobi v spodnji tabeli zato trenutno prikazujejo zgolj okvirno stanje. 

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 6. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

OPERATIVNI POSEGI

  

 

 

- operacije na ožilju
14
15
70
- operacije kil
14
24
64
- operacije žolčnih kamnov
14
21
63
- artroskopije
14
24
56
- karpalni kanal
14
17
65
- hallux valgus
14
42
133
- odstranitev osteosintetskega materiala
14
37
72
- ostale kirurške operacije
14
30
60

Opomba: Čakalna doba za vse operacije je sestavljena iz čakalne dobe za pregled in čakalne dobe za operacijo po opravljenem predoperativnem pregledu.

Nujne operacije se opravijo takoj.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30. 6. 2021

Zelo hitra (v dnevih)

Hitra (v dnevih)

Redna (v dnevih)

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

14

21

51

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0

0

0

CT brez kontrasta

14

39

49

CT s kontrastom
14
30
38

UZ abdomna

21

98

120

UZ skeleta

35

581

651

UZ dojk

14

107

136

UZ ožilja - kardiologija

15

105

210

Rentgen

3

4

4

Internistična ambulanta

21

147

185

Hematološka ambulanta

26

35

63

Nefrološka ambulanta    

21

148

161

Gastroenterološka ambulanta

53

154

168

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

14

90

100

Ortopedska ambulanta - dr. Županić
14
120
160

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

20

130

160

Nevrološka ambulanta

21

77

80

EMG

28

113

147

Okulistika - okulistični pregledi

24

91

108

Presejanje diabetične retinopatije

1

15

50

Optika Rimc
14
14
14
Optika Krško

14

14
14
Optika Keber

14

14
14

Gastroenterologija, endoskopija:
·  gastroskopija 
28
113
189
·  kolonoskopija
43
273
525

ORL

15

63

85

Protibolečinska ambulanta

9

56

122

Kardiodiagnostika:
·  cikloergometrija
14
64
74
·  UZ srca
14
120
161
·  holter EKG
21
148
198
·  holter RR

14

84
162

Pediatrična ambulanta

9

14

23

Pediatrična alergološka amb.

14

77

78

Kirurška ambulanta - ni čakalne dobe za nujna stanja in za paciente, ki nimajo želje po določenem kirurgu

0

0

0

Diabetološka ambulanta

30

91

115

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 30. 6. 2021

Hitra

Redna

Zelo hitra

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14

14

0

30

90

Fizioterapija - ni čakalne dobe za pooperativna stanja

60

90

28

70

84


Pooblaščena oseba za čakalni seznam v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Enotna info točka za osebno in telefonsko naročanje: 07 46 68 111

Odgovorne osebe za naročanje in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Simona Povh

07/4668-233

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Antikoagulantna ambulanta in gleženjski indeksi

Natalija Kos Bahčič

07/4668-154

Hematološka ambulanta
Sofche Yaneva
07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Katja Colarič

07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

051 659 880

EMG

Irena Detiček

07/4668-193

Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Simona Povh

07/4668-233

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Karmen Bohorč

07/4668-147

Rentgen

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

CT

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

UZ

Mija Duktaj Fruk

07/4668-166

Ortopedska

Simona Povh

07/4668-233

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137