Podmeni

Čakalne dobe

Objavljene čakalne dobe prikazujejo stanje na zadnji dan v mesecu. Čakalne dobe niso fiksne, spreminjajo se iz dneva v dan. Tekoče čakalne dobe lahko spremljate na naslednji povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/, ker pa se sistem ePoročanja še vzpostavlja, občasno prihaja do odstopanj pri prikazu realnih čakalnih dob.

Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih in prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije. Pregled pred operacijo je praviloma brez čakalne dobe, razen, če želite določenega operaterja, ki ima čakalno dobo. Po pregledu je poseg opravljen predvidoma v roku enega meseca - lahko tudi prej ali pa malo kasneje.

Dejavnost

Čakalna doba na dan 30.9.2017

Hitra

Redna

OPERATIVNI POSEGI

  

 

Operacije na ožilju

9 dni

9 dni

Operacije kil

9 dni

9 dni

Operacije žolčnih kamnov

9 dni

9 dni

Artroskopije

9 dni

9 dni

Odstranitev osteosintetskega materiala

9 dni

9 dni

Haluxi

9 dni

9 dni

Karpalni kanal

9 dni

9 dni

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-preventiva

30 dni

30 dni

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

2 dni   

3 dni

Ginekološka ambulanta - čakalna doba 0 dni je za nujna stanja

0 dni

0 dni

CT

14 dni 

14 dni 

UZ abdomna

17 dni

18 dni

UZ skeleta

112 dni

155 dni

UZ dojk

21 dni

42 dni

UZ ožilja - kardiologija

100 dni

100 dni

Rentgen

7 dni

7 dni

Internistična ambulanta

22 dni

22 dni

Hematološka ambulanta

11 dni

37 dni

Nefrološka ambulanta    

 17 dni

 17 dni

Gastroenterološka ambulanta

45 dni

45 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

107 dni

107 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

107 dni

120 dni

Nevrološka ambulanta

120 dni

140 dni

EMG

49 dni

63 dni

Okulistika – dr. Macan

35 dni

49 dni

Optika Rimc

35 dni   

35 dni

Optika Keber
23 dni
23 dni

Gastroenterologija, endoskopija:·  gastroskopija 
28 dni
35 dni
·  kolonoskopija
105 dni
154 dni

ORL

42 dni

60 dni

Protibolečinska ambulanta

14 dni

51 dni

Kardiodiagnostika:·  cikloergometrija
50 dni
50 dni
·  UZ srca
44 dni
44 dni
·  holter EKG
39 dni 
39 dni
·  holter RR
30 dni
30 dni

Pediatrična ambulanta

1 dan

1 dan

Pediatrična alergološka amb.

56 dni

70 dni

Kirurška ambulanta

1 dan

1 dan

Diabetološka ambulanta

32 dni

32 dni

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 30.9.2017

Hitra

Redna

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

Fizioterapija

60 dni

90 dni

45 dni

120 dni


Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v SB Brežice: 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Odgovorne osebe in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Milena Radanovič

07/4668-222

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in gleženjski indeksi

Željka Tušek Fendre

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Tanja Libenšek

07/4668-157 ali 07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

07/4668-195

EMG

Irena Detiček


Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Milena Radanovič

07/4668-222

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Cvetka Predanič

07/4668-147

Rentgen

Sonja Herakovič

07/4668-166

CT

Sonja Herakovič

07/4668-166

UZ

Sonja Herakovič

07/4668-166

Ortopedska

Milena Radanovič

07/4668-222

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137