Podmeni

Čakalne dobe

Dejavnost

Čakalna doba na dan 31.5.2017

Hitra

Redna

OPERATIVNI POSEGI

  

 

Operacije na ožilju

22 dni

22 dni

Operacije kil

22 dni

22 dni

Operacije žolčnih kamnov

22 dni

22 dni

Artroskopije

22 dni

22 dni

Odstranitev osteosintetskega materiala

22 dni

22 dni

Haluxi

22 dni

22 dni

Karpalni kanal

22 dni

22 dni

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

 

 

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-preventiva

30 dni

30 dni

Mamografija in ambulanta za bolezni dojk-kurativa

18 dni

18 dni

Ginekološka ambulanta

21 dni

21 dni

CT

18 dni 

18 dni 

UZ abdomna

61 dni

66 dni

UZ skeleta

147 dni

192 dni

UZ dojk

18 dni

25 dni

UZ ožilja - kardiologija

95 dni

144 dni

Rentgen

24 dni

24 dni

Internistična ambulanta

95 dni

102 dni

Hematološka ambulanta

38 dni

38 dni


 

 

Gastroenterološka ambulanta

97 dni

97 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Rozman

22 dni

22 dni

Ortopedska ambulanta – dr. Povhe

90 dni

120 dni

Nevrološka ambulanta

90 dni

150 dni

EMG

124 dni

165 dni

Okulistika – dr. Macan

61 dni

61 dni

Optika Rimc

27 dni   

27 dni

Optika Keber
23 dni
23 dni

Gastroenterologija, endoskopija:·  gastroskopija 
10 dni
38 dni
·  kolonoskopija
101 dni
181 dni

ORL

52 dni

69 dni

Protibolečinska ambulanta

13 dni

48 dni

Kardiodiagnostika:·  cikloergometrija
95 dni
96 dni
·  UZ srca
26 dni
96 dni
·  holter EKG
24 dni 
24 dni
·  holter RR
97 dni
98 dni

Pediatrična ambulanta

0 dni

0 dni

Pediatrična alergološka amb.

32 dni

38 dni

Kirurška ambulanta

0 dni

0 dni

Diabetološka ambulanta

1 dan

1 dan

Dejavnost

Čakalna doba po pogodbi

Čakalna doba na dan 31.5.2017

Hitra

Redna

Hitra

Redna

OSNOVNA DEJAVNOST

 

 

 

 

Dispanzer za ženske

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

Fizioterapija

60 dni

90 dni

60 dni

90 dni

Opomba: Imamo minimalne čakalne dobe za pregled pri določenih operaterjih ter prav tako zelo kratke čakalne dobe za operacije.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v SB Brežice:
 
Gašparin Rebeka, strokovni sodelavec za ekn. področje, tel. št.: 07 46 68 229, e-pošta: rebeka.gasparin@sb-brezice.si

Odgovorne osebe in kontaktni podatki po posameznih dejavnostih:

Ambulanta

Odgovorna oseba

Kontaktna številka

Kirurška

Milena Radanovič

07/4668-222

Fizioterapija

Gordana Jarabek

07/4668-186

Okulistika

Cvetka Predanič

07/4668-195

Hematološka in angiološka

Željka Tušek Fendre

07/4668-154

Interna in kardiološka (UZ srca, holter RR, holter EKG, UZ doppler vratnih žil, CEM)

Tanja Libenšek

07/4668-157 ali 07/4668-150

Gastroenterološka (gastroskopija, kolonoskopija)

Anica Cizelj

07/4668-212

Nevrološka

Monika Novak

07/4668-195

EMG

Irena Detiček


Diabetološka

Irena Detiček

07/4668-193

ORL

Milena Radanovič

07/4668-222

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

Cvetka Predanič

07/4668-147

Rentgen

Sonja Herakovič

07/4668-166

CT

Sonja Herakovič

07/4668-166

UZ

Sonja Herakovič

07/4668-166

Ortopedska

Milena Radanovič

07/4668-222

Ginekološka ambulanta in ginekološki dispanzer

Sonja Klakočar

07/4668-144

Pediatrična in pediatrična alergološka ambulanta

Silva Božič

07/4668-242

Protibolečinska ambulanta

Tinkara Pacek

07/4668-137