NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Arhiv javnih naročil

Datum objave Oznaka Predmet Rok za predložitev ponudbe Datum odpiranja ponudb Razpisna dokumentacija
12.1.2018 410-1/2018 Zdravila 16.2.2018, 9:00 16.2.2018, 10:00 Zdravila


Zdravila - sprememba OBR-2 (predračun)

OBR-2 Predračun - sprememba, dopolnitev


Zdravila - sprememba OBR- (predračun) - 2

OBR-2 Predračun (Zdravila 2017) - sprememba, dopolnitev - 2
1.12.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji kapacitet proizvedene električne energije na enem agregatu

Objava - neposredna pogodba - Agregat
1.12.2017
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o souporabi - najemu prostorov hladilnice, prostora za poslovitev in oskrbo

Objava - neposredna pogodba - Prosektura.docx
27.9.2017 410-5/2017 Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo - SB Brežice in vzdrževanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe 2.11.2017, 9:00 2.11.2017, 9:30 Sterilizatorji
Sterilizatorji - sprememba_1

Sterilizatorji - sprememba_2
 - zadnja verzija (25.10.2017)
21.9.2017 411-10/2017 Dobava zabojnikov za infektivne odapdke, zbiranje in odvoz infektivnih odpadkov 29.9.2017, 9:00 29.9.2017, 9:30 inf. odpadki-2017-NMV.zip
5.9.2017 411-9/2017 Prenova porodne sobe in sanitarij 19.9.2017, 9:00 19.9.2017, 9:30 Prenova porodne sobe in sanitarij.zip
Prenova porodne sobe in sanitarij - SPREMEMBA.zipPrenova porodne sobe in sanitarij - PZI dokumentacija  
PZI dokumentacija - porodna soba, sanitarije
4.8.2017
Živila 4.9.2017 4.9.2017 9:30 PREDRAČUN.xls
12.7.2017 411-8/2017 Sanitetni material 9.8.2017, 9:00 9.8.2017, 9:30 Sanitetni material
21.7.2017 411-8/2017 Saniteni material - sprememba

Predračun_sprememba
23.6.2017 411-7/2017 Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgentne pediatrične ambulante
17.7.2017, 9:00 17.7.2017, 9:30 Nadstrešnica in urgentna pediatrična ambulanta
5.7.2017 411-7/2017 Sprememba in dopolnitev obrazca predračuna - Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgentne pediatrične ambulante


7.7.2017 411-7/2017 Sprememba in dopolnitev obrazca predračuna - Izvedba nadstrešnice za reševalna vozila in ureditev urgnetne pediatrične ambulante - ZADNJA VERZIJA

Predračun_Sprememba in dopolnitev 07-07-2017
10.4.2017 411-6/2017 Opravljanje prevoznih storitev (ponovitev) 21.4.2017 21.4.2017 9:30 OPRAVLJANJE PREVOZNIH STORITEV.zip
21.3.2017 410-4/2017 Okolju prijazno pranje bolnišničnega perila 4.5.2017 4.5.2017 9:30 PRANJE PERILA.zip
14.3.2017 411-4/2017 Opravljanje prevoznih storitev 27.3.2017 27.3.2017, 9:30 prevozne storitve
14.3.2017 411-3/2017 Računalniška oprema 27.3.2017 27.3.2017, 9:30 Računalniška oprema
28.2.2017 410-2/2017 Poštne storitve 13.3.2017 13.3.2017, 9:30 Poštne storitve 
Predračun - OBR2.xls

12.4.2017 410-3/2017 Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev 2 21.4.2017 21.4.2017, 9:30 Mamografski aparat sprememba dopolnitev_2
5.4.2017 410-3/2017 Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev 19.4.2017 19.4.2017, 9:30 Mamografski aparat - sprememba in dopolnitev
10.3.2017 410-3/2017 Mamografski aparat

Mamografski aparat

410-1/2017 Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 220 - 230 (% DDV - pravilen prikaz) 14.2.2017, 9:00 14.2.2017, 9:30 Predračun OBR4 zadnja verzija

410-1/2017 Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna - popravek sklop 218 (formula izračuna skupne vrednsoti)
14.2.2017, 9:00 14.2.2017, 9:30

410-1/2017 Potrošni sanitetni material - zadnja verzija predračuna (popravki označni z rdečo in zeleno barvo) 6.2.2016, 12:57 14.2.2017, 9:00 14.2.2017, 9:30
11.01.2017 410-1/2017 Potrošni sanitetni material 14.2.2017, 9:00 14.2.2017, 9:30 Potrošni sanitetni material
15.12.2016 411-10/2016 Izvajanje histopatoloških in citopatoloških preiskav
28.12.2016, 9:00
28.12.2016, 9:30
Izvajanje histopatoloških in citopatoloških preiskav
24.11.2016
411-9/2016
Zunanja presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v splošni bolnišnici Brežice na podlagi mednarodno priznanega zdravstvenega standarda kakovosti ACI (Accreditation Canada International) ali enakovredno
14.12.2016, 9:00
14.12.2016, 10:00
Akreditacija
19.10.2016 411-8/2016 Servisiranje in vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme 28.10.2016, 9:00 28.10.2016, 10:00 Vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme
13.10.2016 411-7/2016 Laboratorijski material 25.10.2016, 9:00 25.10.2016, 10:00 Laboratorijski material
14.10.2016 410-12/2016 Zavarovanje premoženja in splošne odgovornosti Splošne bolnišnice Brežice 16.11.2016, 9:00 16.11.2016, 10:00 Zavarovanje premoženja in odgovornosti SBB
Dopolnitev zavarovanja premoženja in odgovornosti SBB
11.10.2016 410-10/2016 Osteosintetski material 11.11.2016, 9:00 11.11.2016, 10:00 Material za osteosintezo
23.9.2016 410-9/2016 Izvajanje laboratorijskih, mikrobioloških in drugih preiskav 10.11.2016, 9:00 10.11.2016, 10:00 Laboratorijske preiskave
Nazaj na vrh