NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Akreditacije in certifikati

Akreditacija bolnišnice

V okviru prizadevanj za boljšo učinkovitost in kakovost delovanja in na podlagi zahtev Splošnega dogovora za leto 2012, se je bolnišnica odločila za pridobitev mednarodne akreditacije. V mesecu juniju 2012 je tako pričela s postopkom oddaje javnega naročila za AKREDITACIJO – Zunanja presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v Splošni bolnišnici Brežice.

Bolnišnica je po mednarodnih standardnih kakovosti akreditiran od leta 2013. In sicer v obdobju 2013 – 2016 na podlagi standardov Qmentum - Accreditation Canada International, od maja 2017 pa je bolnišnica akreditirana po mednarodnem standardu kakovosti AACI – American Accreditation Commision International.

Mednarodni akreditacijski standard AACI se osredotoča na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Nanj smo zaposleni še kako ponosni, saj se nenehno trudimo, da v delo vnašamo izboljšave in sledimo kakovosti. S pridobitvijo mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI bolnišnica potrjuje skladnost svojega delovanja z mednarodnimi standardi, prav tako pa bo varnost naših pacientov, zaposlenih in obiskovalcev še na višjem nivoju, za kar si vsak danprizadevamo vsi zaposleni v bolnišnici.

Prav tako si s pridobitvijo akreditacije bolnišnica zagotavlja obstoječo raven cen zdravstvenih storitev, večjo možnost sodelovanja pri projektih čezmejnega zdravstvenega varstva, primerljivost z izvajalci zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in v tujini ter večje možnosti za obravnavo pacientov iz tujine.
Nazaj na vrh