NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE


Zloženka - pdf

Aktualno


Donacije

Namesto cvetja za pokojnike lahko sredstva (ki so namenjena za vzdrževanje medicinske opreme) nakažete na račun št.: 0110 0603 0276 730, referenca 00 76035.

Ostala donatorska sredstva lahko nakažete na račun št.: 0110 0603 0276 730.

Za donacije se vam najlepše zahvaljujemo!

Glasilo Moje zdravje

Moje zdravje, glasilo Splošne bolnišnice Brežice - številka 2, letnik 2020

Naslov: Moje zdravje 2/2020

Moje zdravje - arhiv glasil